Елементи керування

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Щоб скористатися цією командою…

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Піктограма на панелі інструментів Вставка (ця піктограма спочатку не відображається, тому, можливо, вам доведеться її увімкнути):

Піктограма

Елементи керування


note

Документи XML-форм (XForm) використовують ті ж самі елементи керування.


Для створення форми необхідно відкрити документ, після чого додати і визначити елементи керування форми за допомогою панелі інструментів "Елементи керування". При необхідності можна також зв'язати форму з базою даних, що дозволяє використовувати елементи керування для керування базою даних.

При створенні форми в HTML-документах можна застосовувати форму відправлення даних через Інтернет.

Щоб додати елемент керування в документ

  1. На панелі інструментів Елементи керування клацніть піктограму того елемента керування, який повинен бути доданий.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Зміна елемента керування

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. Щоб вказати поєднання клавіш для елемента керування, додайте тильду (~) перед символом у написі для елемента керування.

  3. Елементи керування можна переміщати методом перетягування і відпускання з одного документа в інший. Елементи керування можна також копіювати і вставляти. При вставлення елемента керування в інший документ LibreOffice аналізує джерело даних, тип вмісту і властивості вмісту елемента керування, щоб його логічна структура відповідала кінцевому документові. Наприклад, елемент керування, який відображає вміст адресної книги, продовжує відображати це ж вміст після копіювання його в інший документ. Переглянути ці властивості можна на вкладці Дані діалогового вікна Властивості форми.

Вибрати

Icon

Ця піктограма перемикає покажчик миші в режим вибору або вимикає цей режим. Режим вибору використовується для вибору елементів керування поточної форми.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Режим розробки

Властивості елемента керування

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Елемент керування

Властивості форми

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Форма

Прапорець

Піктограма

Створює прапорець. Прапорці дозволяють активувати і деактивувати функцію в формі.

Текстове поле

Піктограма

Створює текстове поле. Текстові поля - це поля, в які користувач може вводити текст. У формі текстові поля містять дані або дозволяють вводити нові дані.

Поле форматованого вводу

Піктограма

Створює поле з форматуванням. Поле для форматованого вводу - це текстове поле, в якому можна визначити спосіб форматування вхідних і вихідних даних і застосовані обмежувані значення.

Поле для форматованого вводу має особливі властивості елемента керування (виберіть Формат - Елемент управління).

Кнопка натиску

Піктограма

Створює кнопку. Цю функцію можна застосовувати для виконання команди для певної події, наприклад, для клацання кнопкою миші.

Для цих кнопок можна використовувати текст і графіку.

Перемикач

Піктограма

Створює перемикач. Перемикачі дозволяють вибрати один з декількох варіантів. Перемикачі з однаковими функціями мають однакову назву (властивість Назва). Зазвичай їх уміщують у групу.

Список

Піктограма

Створює список. Список дозволяє користувачеві вибрати запис зі списку. Якщо форма пов'язана з базою даних і цей зв'язок активний, Помічник списку буде відображатися автоматично після вставки списку в документ. Цей помічник допомагає створити список.

Поле зі списком

Піктограма

Створює поле зі списком. Поле зі списком - поле з одного рядка із розкривним списком, в якому можна вибирати параметр. Полю зі списком можна присвоїти властивість "тільки читання", щоб користувач не міг вводити інші записи, крім наявних у списку. Якщо форма пов'язана з базою даних і цей зв'язок активний, то Майстер поля зі списком буде відображатися автоматично після вставки поля зі списком у документ.

Позначка

Піктограма

Створює поле для відображення тексту. Ці мітки призначені для відображення тільки заздалегідь заданого тексту. Введення в цих полях неможливе.

Оформлення форми

Відкриття панелі інструментів Оформлення форми.

Помічник увімк/вимк

Піктограма

Вмикає і вимикає автоматичні майстри елементів керування форми.

Ці майстри допоможуть ввести властивості списків, таблиць та інших елементів керування.

Команди контекстного меню

Лічильник

Піктограма

Створює лічильник.

Якщо додати лічильник в електронну таблицю Calc, то можна використовувати вкладку "Дані" для створення двостороннього зв'язку між лічильником і коміркою. У результаті при зміні вмісту комірки будуть оновлюватися показання лічильника. І навпаки, при зміні значення лічильника буде змінюватися вміст комірки.

Смуга прокручування

Піктограма

Створює смугу прокручування.

Можна вказати такі властивості смуги прокручування:

Назва у інтерфейсі

Семантика

Мін. значення прокрутки

Вибирає мінімальну висоту або мінімальну ширину смуги прокручування.

Макс. значення прокрутки

Вибирає максимальну висоту або максимальну ширину смуги прокручування.

Типове значення прокрутки

Вказує усталене значення для смуги прокручування, що використовується при відновленні форми.

Орієнтація

Визначає орієнтацію смуги прокручування, тобто горизонтальну або вертикальну.

Крок лінії

Вказує мінімальну відстань, на яку може бути прокручена смуга прокрутки, наприклад, якщо клацнути стрілку.

Крок блоку

Вказує відстань, яка рівна кроку блоку при прокручуванні, наприклад, якщо клацнути між бігунком і стрілкою смуги прокручування.

Затримка

Вказує затримку в мілісекундах між подіями включення смуги прокручування. Це, наприклад, може бути затримка при натисканні стрілки смуги прокрутки та утриманням натиснутої кнопки миші.

Колір символів

Задає колір стрілок смуги прокрутки.

Видимий розмір

Задає розмір повзунка смуги прокрутки в "одиницях виміру значення". Наприклад, значення ("Макс. значення прокрутки" мінус "Мін. значення прокрутки")/2 визначає розмір повзунка як половину довжини смуги прокрутки.

Щоб зробити ширину смуги прокручування рівною висоті, задайте рівним нулю значення Видимий розмір.


В електронній таблиці Calc можна використовувати вкладку Дані для створення двостороннього зв'язку між смугою прокрутки і коміркою.

Графічна кнопка

Icon image button

Створює кнопку, яка відображається як зображення. Крім графічного подання, графічна кнопка має ті ж властивості, що і "звичайна" кнопка.

Графічний елемент керування

Піктограма

Створює графічний елемент керування. Він може служити тільки для додавання зображень з бази даних. У документі форми двічі клацніть один із цих елементів керування, щоб відкрити діалогове вікно Додати графіку для вставки зображення. Є також контекстне меню (не в режимі конструктора) з командами для вставки і видалення зображень.

Зображення з бази даних можуть бути відображені у формі, нові зображення можуть бути вставлені в базу даних, поки графічний елемент керування не захищений від запису. Елемент керування повинен посилатися на полі бази даних графічного типу. Тому введіть поле даних у вікні властивостей вкладки Дані.

Поле дати

Піктограма

Створює поле дати. Якщо форма пов'язана з базою даних, значення дат можуть бути отримані з бази даних.

Якщо поле дати зробити розкривним, можна використовувати календар для вибору дати у полі дати. Це також застосовно до поля дати в полі елемента керування Таблиця.

tip

Поля дат можна легко змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору і вниз. Залежно від положення курсора день, місяць або рік можна зменшити чи збільшити за допомогою клавіш зі стрілками.


Спеціальні зауваження на полях даних.

Поле часу

Піктограма

Створює поле часу. Якщо форма пов'язана з базою даних, значення часу для форми можуть бути отримані з бази даних.

tip

Поля часу користувач може легко змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору і вниз. Залежно від положення курсора години, хвилини або секунди можна зменшити чи збільшити за допомогою клавіш зі стрілками.


Вибір файла

Піктограма

Створює кнопку, яка робить можливим вибір файлу.

Числове поле

Піктограма

Створює числове поле. Якщо форма пов'язана з базою даних, числові значення у формі можуть бути отримані з бази даних.

Поле валюти

Піктограма

Створює поле валюти. Якщо форма пов'язана з базою даних, вміст поля валюти для форми може бути отримане з бази даних.

Поле з маскою вводу

Піктограма

Створює поле з маскою введення. Поля з маскою введення містять маску правки і буквенну маску. Маска правки визначає, які дані можуть бути введені. Літерна маска визначає вміст поля з маскою введення при завантаженні форми.

Піктограма Примітка

Зверніть увагу, що поля з маскою введення не експортуються у формат HTML.


Рамка групи

Піктограма

Створює рамку для логічного групування декількох елементів керування. Групи дозволяють об'єднати перемикачі в рамці.

Якщо в документ вставляється рамка групи, то запускається Помічник групового блоку, що дозволяє легко створити групу перемикачів.

Примітка: Якщо ви перетягнете поле групи елементів керування понад наявні елементи керування, а потім захочете вибрати один з них, то спершу необхідно відкрити контекстне меню поля групи елементів керування і вибрати Розташувати - Перемістити на задній план. Потім виберіть елемент керування, одночасно утримуючи .

Піктограма Примітка

Групи використовуються тільки для візуального об'єднання. Функціональне групування перемикачів може бути виконане за допомогою визначення назви: у властивостях ім'я всіх перемикачів введіть однакову назву, щоб згрупувати їх.


Елемент керування Таблиця

Піктограма

Створює елемент керування Таблиця для відображення таблиці бази даних. Якщо створюється елемент керування "Таблиця", з'являється Помічник елемента керування Таблиця.

Спеціальні відомості про елементи керування "Таблиця".

Панель навігації

Піктограма

Creates a Navigation bar.

Панель Навігація дозволяє переміщуватися між записами бази даних або форми бази даних. Елементи керування панелі Навігація працюють так само, як і елементи керування стандартної панелі Навігація в LibreOffice.

Автоматичне керування фокусом

Піктограма

Якщо Автофокус для елемента керування увімкнено, то при відкритті документа буде вибрано перший елемент керування. Якщо ця кнопка вимкнена, то після відкриття буде вибрано текст. Послідовність переходу, зазначена користувачем, визначає, який елемент керування буде першим.

Будь ласка, підтримайте нас!