Стиснути зображення

Стисніть вибране зображення, щоб зменшити його обсяг даних, і змініть розмір зображення в документі.

Стиснення зображення - це тип стиснення даних, що застосовується до цифрових зображень для зменшення розміру або часу передавання даних. Стиснення має на меті вплинути на візуальне сприйняття і статистичні дані зображення зі збереженням якості інформації.

Стиснення зображення може бути без втрат або втратою якості. Стиснення без втрат дозволяє повністю відновити початкове зображення за допомогою стиснутих даних. На відміну від цього, стиснення з втратами дозволяє відновити початкове зображення лише наближено, тобто, з деякою втратою якості, проте зазвичай з поліпшеною швидкістю стиснення (а, отже, меншими розмірами файлів).

Щоб скористатися цією командою…

Select the image, choose Format - Image - Compress...

Select the image, open the context menu and choose Compress...


Діалог "Стискання зображення"

Compression

JPEG Quality

Use the slider to adjust the level of quality of the JPEG compression, from 0 to 100. A value of 100 means no quality loss and a value of 0 may result in a very poor image. The default value of 90 produces very good results and significant image data size reduction.

Піктограма Примітка

The compression values are not standardized between different JPEG image compression software.


PNG Compression

Since PNG compression is lossless, the main reason to use a compression factor less than 9 is when there is absolute need to reduce the size of the document when saving in a slow computer. The uncompress operation does not depend on the compression level.

Resolution

Reduce image resolution

Check to change the dimensions of the compressed image.

Width, Height

Use the spin buttons to set the new width and height of the compressed image.

Resolution

Select the pixel density (dot per inch - DPI) of the image from the dropdown list.

Interpolation

Select the algorithm to calculate the interpolated pixels.

Image Information

Calculate New Size

Click to calculate the size of the image data, based on the settings of the dialog box.

Будь ласка, підтримайте нас!