Параметри фільтрів XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Термін фільтр XML використовується далі як скорочення для більш точного опису фільтра на основі XSLT.

Термін

Опис

XML

Extensible Markup Language - розширювана мова розмітки

XSL

Extensible Stylesheet Language - розширювана мова таблиць стилів

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Файли XSLT також називають таблицями стилів XSLT.


note

Фільтр експорту XHTML створює допустимий вивід "XHTML 1.0 Strict" для документів Writer, Calc, Draw й Impress.


Список фільтрів

Виберіть один або кілька фільтрів, а потім натисніть одну з кнопок.

У списку наведено назви та типи встановлених фільтрів.

  1. Клацніть фільтр, щоб вибрати його.

  2. Для вибору декількох фільтрів клацайте по них, утримуючи .

  3. Щоб змінити фільтр, двічі клацніть його.

Створити

Відкриває діалогове вікно з назвою нового фільтра.

Змінити

Відкриває діалогове вікно з назвою вибраного фільтра.

Тестові XSLT

Відкриває діалогове вікно з назвою вибраного файлу.

Видалити

Видаляє вибраний файл після підтвердження в діалозі.

Зберегти як пакунок

Виводить діалогове вікно Зберегти як , щоб зберегти вибраний файл як пакунок фільтра XSLT (*.jar).

Відкрити пакунок

Виводить діалогове вікно Відкрити , щоб відкрити фільтр з пакунка фільтра XSLT (*.jar).

Довідка

Показує сторінку довідки для цього діалогового вікна.

Закрити

Закриває діалогове вікно.

Будь ласка, підтримайте нас!