Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Маркери та нумерація - Зображення.


Розділ

Клацніть графічний об'єкт, який слід використати в якості маркера.

Link graphics

If enabled, the graphics are inserted as links. If not enabled, the graphics are embedded into the document.

Будь ласка, підтримайте нас!