Параметри

Select the options for automatically correcting errors as you type, and then click OK.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Засоби - Автоматичне виправлення - Параметри автозаміни - Параметри.


Use replacement table

If you type a letter combination that matches a shortcut in the replacement table, the letter combination is replaced with the replacement text.

Correct TWo INitial CApitals

If you type two uppercase letters at the beginning of a "WOrd", the second uppercase letter is automatically replaced with a lowercase letter.

Capitalize first letter of every sentence.

Capitalizes the first letter of every sentence.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Піктограма Примітка

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Розпізнавати URL

Автоматично створювати гіперпосилання, якщо вводиться URL-адреса.

Замінювати дефіси

Замінювати один або два дефіси на тире (див. таблицю).

Текст замінюється після вставлення кінцевого порожнього простору (символу пропуску, табуляції або нового рядка). У таблиці A і B позначають текст, що складається з букв від A до z або з цифр від 0 до 9.

Введений текст:

Результат:

A - B (A, пропуск, мінус, пропуск, B)

A – B (A, пропуск, коротке тире, пропуск, B)

A -- B (A, пропуск, мінус, мінус, пропуск, B)

A – B (A, пропуск, коротке тире, пропуск, B)

A--B (A, мінус, мінус, B)

A—B (A, довге тире, B)
(див. примітку під таблицею)

A-B (A, мінус, B)

A-B (без змін)

A -B (A, пропуск, мінус, B)

A -B (без змін)

A --B (A, пропуск, мінус, мінус, B)

A –B (A, пропуск, коротке тире, B)


Піктограма Примітка

Якщо текст позначено угорською або фінською мовою, два дефіси в послідовності A--B замінюються коротким тире, а не довгим.


Пропускати подвійні пробіли

Замінювати два або більше послідовно розташованих пропусків одним пропуском.

Кнопки діалогів

Відновити

Замість змінених значень відовлює попередні значення на сторінці вкладки.

Скасувати

Закриває вікно і скасовує усі зміни.

Гаразд

Зберігає усі зміни та закриває діалог.

Будь ласка, підтримайте нас!