Автоформат

Задає параметри для автоматичної заміни тексту під час введення.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Tools - AutoCorrect Options.


Параметри автозаміни застосовуються при натисканні клавіші пропуск після введення слова.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Замінити

Edits the replacement table for automatically correcting or replacing words or abbreviations in your document.

Винятки

Specify the abbreviations or letter combinations that you do not want LibreOffice to correct automatically.

Параметри

Select the options for automatically correcting errors as you type, and then click OK.

Особливості мов

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Кнопки діалогів

Відновити

Замість змінених значень відовлює попередні значення на сторінці вкладки.

Скасувати

Закриває вікно і скасовує усі зміни.

Гаразд

Зберігає усі зміни та закриває діалог.

Будь ласка, підтримайте нас!