Віддзеркалити

Відображає вибраний об'єкт у вертикальній або горизонтальній площині.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Rotate or Flip

From toolbars:

Icon Rotate or Flip

Rotate or Flip


Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Будь ласка, підтримайте нас!