Текст

Sets the layout and anchoring properties for text in the selected drawing or text object.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Format - - Text tab.


Текст розміщується відносно країв мальованого або текстового об'єкта.

Drawing Object Text

За шириною тексту

Розтягує об'єкт у ширину до ширини тексту, якщо об'єкт менший від тексту.

За висотою тексту

Розтягує об'єкт у висоту до висоти тексту, якщо об'єкт менший від тексту.

За рамкою

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

За контуром

Підігнати текст до контурів вибраного мальованого об'єкта.

Custom Shape Text

Переносити слова у фігурі

Після подвійного клацання користувацької фігури доданий текст переноситься таким чином, щоб він був розміщений всередині фігури.

Розмір фігури під розмір тексту

Після подвійного клацання користувацької фігури її розмір змінюється так, щоб він відповідав введеному тексту.

Відступ до країв

Задайте інтервал між краями мальованого чи текстового об’єкта і межами тексту.

Зліва

Введіть інтервал між лівим краєм мальованого або текстового об'єкта і лівою межею тексту.

Справа

Введіть інтервал між правим краєм мальованого або текстового об'єкта і правою межею тексту.

Верхнє

Введіть інтервал між верхнім краєм мальованого або текстового об'єкта і верхньою межею тексту.

Нижнє

Введіть інтервал між нижнім краєм мальованого або текстового об'єкта і нижньою межею тексту.

Прив'язка тексту

Задайте тип прив'язки і положення прив'язки.

Поле малюнка

Клацніть там, де необхідно помістити прив'язку для тексту.

Повна ширина

Вмикає та вимикає тривимірні ефекти для виділених об'єктів.

Будь ласка, підтримайте нас!