Градієнти

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Додати

Додає користувацький градієнт у поточний список. Вкажіть властивості градієнта, а потім натисніть цю кнопку

Змінити

Застосовує властивості поточного градієнта до вибраного градієнта. При бажанні можна зберегти градієнт під іншою назвою.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Тип

Виберіть градієнт, який слід застосувати.

Центр X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Центр Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Кут

Введіть кут повороту для вибраного градієнта.

Transition start

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Виберіть колір для початкової точки градієнта.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Виберіть колір для кінцевої точки градієнта.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Попередній перегляд

Попередній перегляд поточного виділення.

Будь ласка, підтримайте нас!