Лінія

Задає параметри форматування для вибраної лінії або лінії, яка буде проведена. Можна також додати до лінії стрілки або змінити символи на діаграмі.

Щоб скористатися цією командою…


Властивості лінії

Стилі

Виберіть бажаний стиль лінії.

Icon Line Style

Стиль лінії

Кольори

Виберіть колір лінії.

Icon Line Color

Колір лінії

Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Прозорість

Введіть рівень прозорості лінії, від 0% (непрозора) до 100% (повністю прозора).

Піктограма

Задає параметри символів точок даних на діаграмі.

Вибрати

Виберіть стиль символів, який буде використовуватися у діаграмі. Якщо вибрати пункт Автоматично, LibreOffice використає типові для вибраного типу діаграми символи.

Ширина

Введіть ширину символів.

Висота

Введіть висоту символів.

Зберігати пропорції

Зберігає пропорції символів при введенні нового значення висоти або ширини.

Стилі стрілок

Можна додати стрілки з одного кінця або з обох кінців вибраної лінії. Щоб додати власний стиль стрілки в список, виберіть стрілку в документі, а потім відкрийте вкладку Стилі стрілок цього діалогового вікна.

Стиль

Виберіть стрілки, які слід додати до вибраної лінії.

Ширина

Введіть ширину стрілки.

По центру

Розташовує центр стрілки на кінці вибраної лінії.

Синхронізувати кінці

Автоматично оновлює налаштування обох стрілок, коли вводиться інша ширина, вибирається інший стиль стрілки або центр стрілки.

Стилі кута і вістря

Стиль кута

Виберіть форму, яку будуть мати кути лінії. У випадку невеликого кута між лініями, гостра форма замінюється фасковою.

Стиль кінців

Виберіть стиль кінців ліній. Кінці також додаються до внутрішніх штрихів.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Будь ласка, підтримайте нас!