Опис

Присвоєння вибраному об'єкту заголовка і опису. Вони доступні для інструментів спеціальних можливостей і у вигляді альтернативних тегів під час експорту документів.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню для об'єкта і виберіть команду Опис.


Звання

Введіть текст заголовка. Це коротка назва виводиться у вигляді альтернативного тегу в форматі HTML. Цей текст розпізнається засобами спеціальних можливостей.

Опис

Введіть текст опису. Довгий текст опису може бути введений в якості характеристики складеного об'єкта або групи об'єктів для користувачів з програмним забезпеченням зчитування екранів. Опис виводиться у вигляді альтернативного тегу для засобів спеціальних можливостей.

Будь ласка, підтримайте нас!