Нижній колонтитул

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Також можна додати межі або тло для заливки нижнього колонтитула.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Footer tab.


Якщо потрібно поширити нижній колонтитул на поля сторінки, вставте в нього рамку.

Нижній колонтитул

Задайте властивості нижнього колонтитула.

Увімкнути нижній колонтитул

Додає до поточного стилю сторінки нижній колонтитул.

Однаковий вміст зліва/справа

Even and odd pages share the same content.

Однаковий вміст на першій сторінці

Перша і парні/непарні сторінки мають однаковий вміст.

Ліве поле

Вкажіть, скільки місця слід залишати між лівим краєм сторінки і лівим краєм нижнього колонтитула.

Праве поле

Вкажіть, скільки місця слід залишати між правим краєм сторінки і правим краєм нижнього колонтитула.

Інтервал

Вкажіть, скільки місця слід залишати між нижнім краєм тексту документа і верхнім краєм нижнього колонтитула.

Динамічні інтервали

Перевизначає параметр Інтервали і дозволяє розширити текст нижнього колонтитула в область між нижнім колонтитулом і текстом документа.

Висота

Введіть бажану висоту нижнього колонтитула.

Автопідбір висоти

Автоматично налаштовує висоту нижнього колонтитула відповідно до введеного вмісту.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Додатково

Визначення межі, кольору тла або візерунка тла для нижнього колонтитула.

Будь ласка, підтримайте нас!