Відступи та інтервали

Задання параметрів для відступів і інтервалів у абзаці.

Піктограма Примітка

Щоб змінити одиниці вимірювання, використовуваних в цьому діалоговому вікні, виберіть команду - LibreOffice Writer - Загальні, а потім виберіть нову одиницю вимірювання в секції "Налаштування".


Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Абзац - Відступи та інтервали.

Виберіть Перегляд - Стилі, відкрийте контекстне меню елемента і перейдіть на вкладку Змінити/Створити - Відступи та інтервали.


Відступ

Вкажіть розмір вільного простору, який потрібно залишати між лівим і правим полями сторінки і абзацом.

Перед текстом

Введіть розмір вільного простору для відступу абзацу від поля сторінки. Якщо потрібно, щоб абзац поширювався на поле сторінки, введіть від'ємне число. У мовах з письмом зліва направо лівий край абзацу має відступ відносно лівого краю сторінки. У мовах з письмом справа наліво правий край абзацу має відступ відносно правого поля сторінки.

Після тексту

Введіть розмір вільного простору для відступу абзацу від поля сторінки. Якщо потрібно, щоб абзац поширювався на поле сторінки, введіть від'ємне число. У мовах з письмом зліва направо правий край абзацу має відступ відносно правого краю сторінки. У мовах з письмом справа наліво лівий край абзацу має відступ відносно лівого поля сторінки.

Перший рядок

Відступ першого рядка абзацу на задану відстань. Для створення виступу введіть додатне значення для параметра "Перед текстом" і від'ємне значення для параметра "Перший рядок". Для створення відступу першого рядка абзацу з нумерацією або маркерами виберіть "Формат - Маркери та нумерація - Положення".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Інтервал

Вкажіть, скільки місця слід залишати між вибраними абзацами.

Перед абзацом

Введіть величину вільного простору, який буде залишено над вибраними абзацами.

Після абзацу

Введіть величину вільного простору, який буде залишено під вибраними абзацами.

Не додавати відступ між абзацами однакового стилю

Робить будь-який інтервал, зазначений до або після цього абзацу, не застосовним, коли попередній та наступний абзаци мають однаковий стиль абзацу.

Інтервал між рядками

Визначає відстань між рядками в тексті абзацу.

Одинарний

Застосування до поточного абзацу одинарного інтервалу. Це значення є типовим.

1,5 рядка

Встановлення міжрядкового інтервалу 1,5 рядка.

Подвійний

Встановлення подвійного міжрядкового інтервалу.

Пропорційний

Виберіть цей параметр, а потім введіть значення у відсотках в полі, де 100% відповідають одинарному міжрядковому інтервалу.

Принаймні

Задається мінімальний міжрядковий інтервал відповідно до значення, введеного в це поле.

Піктограма Підказка

Якщо в абзаці використовуються шрифти різних розмірів, міжрядковий інтервал автоматично регулюється за розміром найбільшого шрифту. Якщо краще мати однаковий інтервал для всіх рядків, вкажіть в полі Принаймні значення, яке відповідає розміру найбільшого шрифту.


Додатково

Задається висота відстані по вертикалі, яка залишається між двома рядками.

Моноширинний

Встановлює міжрядковий інтервал рівним тому значенню, яке Ви введете у це поле. Результатом можуть бути урізані символи.

з

Введіть значення, яке буде використовуватися для міжрядкового інтервалу.

Поле попереднього перегляду

Displays a preview of the current selection.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!