Азійські правила набору

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Абзац - Азійські правила набору (не в HTML).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Asian Typography tab.


Розрив рядка

Задайте параметри для розривів рядків у документах з азійськими правилами набору.

Враховувати список символів, неприпустимих на початку та наприкінці рядка

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Languages and Locales - Asian Layout.

Дозволити винос знаків пунктуації на поля

Заборона перенесення ком і крапок на інший рядок. Замість цього дані символи додаються в кінці рядка, навіть на полях сторінки.

Застосувати інтервал між азійським та іншим текстом

Вставляє пробіл між ідеографічним та алфавітним текстом.

Будь ласка, підтримайте нас!