Задайте розташування, масштаб, поворот і інтервали для символів.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Символ - Положення.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Alignment tab.


Зміни будуть застосовуватися до поточного вибраного, слова, що містить курсор, або нового тексту, що друкується.

Розташування

Задайте параметри для символу: підрядковий чи надрядковий.

Верхній індекс

Зменшує розмір шрифту вибраного тексту і піднімає цей текст над базовою лінією.

Звичайне

Скасовує надрядковий чи підрядковий формат.

Нижній індекс

Зменшує розмір шрифту вибраного тексту і опускає цей текст під базову лінію.

Зміщувати на

Введіть величину, на яку буде піднято або опущено вибраний текст відносно базової лінії. Сто відсотків дорівнює висоті шрифту.

Масштаб шрифту

Введіть величину, на яку потрібно зменшити розмір шрифту вибраного тексту.

Автоматично

Автоматично встановлює відстань, на яку вибраний текст піднімається або опускається відносно базової лінії.

Обертання/масштаб

Масштаб у ширину

Введіть відсоткове значення ширини шрифту для горизонтально розтягу або стиску вибраного тексту.

Інтервал

Вкажіть інтервал між окремими символами.

Інтервал

Задає інтервал між символами вибраного тексту. Введіть лічильником величину, на яку слід розширити або стиснути текст.

tip

Щоб збільшити відстань, введіть додатне значення; щоб зменшити - від'ємне.


Кернінг пар

Автоматично коригувати розмір символів для певних комбінацій літер.

Кернінг доступний тільки для певних типів шрифтів і вимагає підтримки цього параметра використовуваним принтером.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Застосувати

Застосовує змінені або вибрані значення без закриття діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!