Коди числових форматів

Коди числових форматів можуть містити до 4-х розділів, відокремлених крапкою з комою (;).

  1. У коді формату з двома розділами перший розділ застосовується до додатних значень і до нуля, а другий - до від'ємних значень.

  2. У коді числового формату з трьома розділами перший розділ застосовується до додатних значень, другий - до від'ємних значень, а третій - до нуля.

  3. Ви також можете призначити умови для трьох розділів, так що формат застосовуватиметься лише якщо умова виконується.

  4. Четвертий розділ застосовується, якщо вміст не є числовим значенням, а деяким текстом. Вміст представлений знаком (@).

Десяткові знаки і значущі цифри

Використовуйте нуль (0), знак цифри (#) або знак питання (?) як заповнювачі у вашому коді формату для відображення цифр. Знак # відображає лише значущі цифри, тоді як 0 відображає нулі, якщо в числі менше цифр, ніж у числовому форматі. ? працює як #, але додає пропуск, щоб зберегти розташування коми, якщо є прихований незначущий нуль.

Використовуйте знаки запитання (?), нулі (0) або цифри (#) щоб відобразити кількість цифр для включення в чисельник і знаменник дробу. Дроби, які не відповідають заданому шаблону, відображаються як числа з рухомою комою.

Якщо число містить більше цифр праворуч від десяткового роздільника, ніж у заповнювачах у форматі, число відповідно округлюється. Якщо число містить більше цифр ліворуч від десяткового роздільника, ніж у заповнювачах у форматі, число виводиться цілком. Використовуйте наведений список як посібник для використання заповнювачів під час створення коду числового формату:

Заповнювачі

Пояснення

#

Не показувати зайвих нулів.

?

Показувати пропуски замість зайвих нулів.

0 (нуль)

Показувати додаткові нулі, якщо число займає менше місця, ніж передбачено форматом.


Приклади

Числовий формат

Код формату

3456.78 як 3456.8

####.#

9,9 як 9,900

#.000

13 як 13,0 і 1234,567 як 1234,57

#.0#

5,75 як 5 3/4 і 6,3 як 6 3/10

# ???/???

,5 як 0,5

0.##

.5 як 0.5   (з двома додатковими пропусками в кінці)

0.???


Розділювач тисяч

Залежно від мовних налаштувань, як розділювач тисяч можна використовувати кому, крапку або пропуск. Ви також можете використовувати розділювач, щоб зменшити розмір числа, яке відображається як множник 1000 для кожного розділювача. В наведених нижче прикладах як розділювач тисяч використовується кома:

Числовий формат

Код формату

15000 як 15,000

#,###

16000 як 16

#,


Включення тексту в коди числових форматів

Текст і числа

Щоб включити текст в числовий формат комірки, що містить число, візьміть текст у подвійні лапки ("") або поставте зворотну косу лінію (\) перед окремим символом, наприклад, введіть #.# "метрів", щоб показати "3,5 метрів" або #.# \м, щоб отримати 3,5 м. Якщо ви використовуєте пропуск як розділювач тисяч, потрібно вставити пропуски між лапками в попередніх прикладах: #.#" метри" або #.#\ \m, щоб отримати правильний результат.

Текст і текст

Щоб включити текст у числовий формат, який застосовується до комірки, яка може містити текст, додайте текст у подвійних лапках (" "), а потім поставте знак "комерційне ет" (@). Наприклад, введіть "Всього за "@ щоб отримати "Всього за грудень".

Пропуски

Щоб використовувати пропуск для визначення ширини у числовому форматі, введіть підкреслення (_), за яким слідує певний символ. Ширина пропуску залежить від ширини вибраного вами символу. Наприклад, _M створює більше місця, ніж _i.

Щоб заповнити вільне місце заданим символом, використовуйте зірочку (*), після якої вкажіть цей символ. Наприклад:

*\0

виведе ціле число (0), якому передує стільки зворотних косих рисок (\), скільки знадобиться, щоб заповнити ширину стовпця. Для подання бухгалтерського обліку ви можете вирівняти вліво символ валюти у форматі, подібному до:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Колір

Щоб встановити колір розділу коду числового формату, вставте в квадратні дужки [ ] одну з таких назв кольорів:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Умови

Умовні дужки

Ви можете визначити формат числа так, щоб він застосовувався тільки тоді, коли виконується певна умова. Умови задаються в квадратних дужках [].

Можна використовувати різні комбінації чисел і операторів <, <=, >, >=, = і <>.

Наприклад, якщо ви хочете застосовувати різні кольори до різних температурних даних, введіть:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Усі значення температури нижчі від нуля будуть синіми, від 0 до 30 °С - чорними, а вище 30 °С - червоними.

Додатні і від'ємні числа

Щоб визначити формат числа, який додає різний текст до числа залежно від того, чи число додатне, від'ємне чи рівне нулю, використовуйте такий формат:

"плюс" 0;"мінус" 0;"нуль" 0

Відсоткове, наукове і дробове подання

Відсотки

Щоб відобразити числа у відсотках, додайте до числового формату знак відсотка (%).

Наукове подання

Наукове подання дозволяє записувати в компактній формі дуже великі і дуже малі числа. Наприклад, у науковому форматі 650000 записується як 6.5 x 105, а 0.000065 як 6.5 x 10-5. У LibreOffice ці числа записуються як 6.5E+5 і 6.5E-5 відповідно. Щоб створити числовий формат для виведення чисел у науковому поданні, введіть # або 0, а потім один з кодів E-, E+, e- або e+. Якщо знак після E або e опустити, він не з'являтиметься для додатних значень показника степеня. Щоб отримати інженерне подання, введіть у цілій частині 3 цифри (0 або #), наприклад: ###.##E+00.

Дробове подання

Код формату для подання значення у вигляді дробу складається з двох чи трьох частин: необов'язкової цілої частини, чисельника та знаменника. Ціла частина та чисельник розділені пропуском або текстом в лапках. Чисельник і знаменник розділені косою рискою. Кожна частина може бути комбінацією #, ? і 0 як заповнювачів.

Знаменник розраховується, щоб отримати найближчу точність дробу за даної кількості заповнювачів. Наприклад, значення PI відображається як 3 16/113 у форматі:

# ?/???

Значення знаменника також може бути задане заміною заповнювачів. Наприклад, щоб отримати значення PI як кратне 1/16 (тобто 50/16), використовуйте формат:

?/16

Коди числових форматів значень валюти

Типовий формат валюти для комірок таблиці визначається регіональним налаштуванням вашої операційної системи. За потреби в комірці можна застосувати спеціальний символ валюти. Наприклад, введіть #,##0.00 €, щоб отримати 4.50 € (євро).

Можна також задати локальні параметри для валюти, ввівши код код країни після символу. Наприклад, [$€-407] подає євро в Німеччині. Щоб побачити код країни, виберіть країну зі списку Мова на вкладці Числа діалогового вікна Формат комірок.

note

У коді формату для грошових одиниць використовується форма [$xxx-nnn], де xxx - символ валюти, nnn - код країни. Для спеціальних банківських символів, наприклад, EUR (для євро), код країни не потрібен. Формат грошової одиниці не залежить від мови, вибраної в полі Мова.


Формати дати й часу

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Формати дат

Щоб показати дні, місяці і роки використовуйте такі коди формату.

warning

Не всі коди формату дають осмислені результати для всіх мов.


Формат

Код формату

Місяць як 3.

M

Місяць як 03.

MM

Місяць як січ-гру

MMM

Місяць як Січень-Грудень

MMMM

Перша літера назви місяця

MMMMM

День як 2

D

День як 02

DD

День як Нд-Сб

NN or DDD or AAA

День як неділя-субота

NNN or DDDD or AAAA

День з комою в кінці, наприклад, "неділя,"

NNNN

Рік як 00-99

YY

Рік як 1900-2078

YYYY

Календарний тиждень

WW

Квартал, наприклад, "2-й кв."

Q

Квартал, наприклад "2-й квартал"

QQ

Ера, скорочено. В японському календарі Ґенґу - один символ (можливі значення: M, T, S, H)

G

Ера, скорочено

GG

Ера, повністю

GGG

Число років в ері, короткий формат

E

Число року в епоху, довгий формат

EE або R

Ера, повні назва і рік

RR або GGGEE


Наведені вище коди форматів працюють з вашою мовною версією LibreOffice. Однак, коли вам потрібно перемкнути локаль LibreOffice на інший регіон, вам слід знати коди форматування, які використовуються в ньому.

Наприклад, якщо ваше програмне забезпечення виставлено на локаль Англійська, а ви хочете відформатувати рік з використанням чотирьох цифр, в якості коду форматування ви вводите YYYY. При перемиканні на локаль Німецька необхідно використовувати код форматування JJJJ. У цій таблиці наведено тільки локалізовані відмінності.

Локаль

Рік

Місяць

День

Година

День тижня

Ера

English - en

і всі не перелічені локалі

Y

M

D

H

A

G

Німецька - de

J

T

Голландська - nl

J

U

Французька - fr

A

J

O

Італійська - it

A

G

O

X

Португальська - pt

A

O

Іспанська - es

A

O

Данська - da

T

Норвежский - no, nb, nn

T

Шведська - sv

T

Фінська - fi

V

K

P

T


Введення дат

Щоб ввести дату в комірку, використовуйте формат григоріанського календаря. Наприклад, в українській локалі, введіть 2.1.2002 для 2 січня 2002 року.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Languages and Locales - General. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

Щоб вказати формат календаря, який не залежить від локалі, додайте модифікатор перед форматом дати. Наприклад, щоб показати дату за допомогою формату єврейського календаря в неєврейській локалі, введіть: [~jewish]DD/MM/YYYY.

Вибраний календар експортується до Microsoft Excel з використанням розширеного LCID. Розширений LCID також може бути використаний у рядку формату. Він буде перетворений на модифікатор календаря, якщо він підтримується. Див. розділ Розширений LCID нижче.

Модифікатор

Календар

[~buddhist]

Буддистський календар

[~gengou]

Японський календар Ґенґу

[~gregorian]

Григоріанський календар

[~hanja] або [~hanja_yoil]

Корейський календар

[~hijri]

Арабський мусульманський календар

[~jewish]

Єврейський календар

[~ROC]

Календар Республіки Китай


Формати часу

Щоб показати години, хвилини і секунди використовуйте такі коди форматів:

Формат

Код формату

Години як 0-23

H

Години як 00-23

HH

Години як 00 з перевищенням 23

[HH]

Хвилини як 0-59

M

Хвилини як 00-59

MM

Хвилини як 00 з перевищенням 59

[MM]

Секунди як 0-59

S

Секунди як 00-59

SS

Секунди як 00 з перевищенням 59

[SS]


note

Щоб показати секунди як дроби, додайте в числовий код десятковий розділювач. Наприклад, введіть HH:MM:SS.00, щоб показати час як "01:02:03.45".


Хвилинні формати M і MM слід використовувати в комбінації з форматами годин і секунд, щоб уникнути плутанини з місяцем у форматі дати.

Якщо час введено у формі 02:03.45 or 01:02:03.45 or 25:01:02, то, якщо не вказано інший формат часу, призначаються такі формати: MM:SS.00, або [HH]:MM:SS.00, або [HH]:MM:SS

Виведення чисел за допомогою національних символів

Модифікатори NatNum

Щоб зобразити числа за допомогою національних цифр, використовуйте на початку кодів числових форматів модифікатори [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11].

Для виведення текстом чисел у різних форматах, форматі валюти та дати використовуйте на початку коду числового формату модифікатор [NatNum12] з вибраними аргументами. Див нижче розділ NatNum12.

Модифікатор [NatNum1] завжди використовує відображення символів "один до одного" для перетворення числа у рядок, що відповідає коду числового формату відповідної локалі. Інші модифікатори дають різні результати, якщо вони використовуються з різними локалями. Локаль може визначати мову чи територію, для якої визначено код формату або модифікатор, наприклад [$-yyy], що слідує за модифікатором національних чисел. У цьому випадку, yyy - це шістнадцятковий MS-LCID, який також використовується в кодах валютних форматів. Наприклад, щоб вивести число, використовуючи японські короткі символи Kanji в локалі "англійська США", використовуйте такий код числового формату:

[NatNum1][$-411]0

У наведеному списку показано модифікатор [DBNumX] з Microsoft Excel, який відповідає модифікатору [NatNum] в LibreOffice. При бажанні можна для своєї локалі використовувати [DBNumX] замість [NatNum]. Якщо можливо, LibreOffice внутрішньо перетворює модифікатори [DBNumX] на [NatNumN].

Виведення дат за допомогою модифікаторів [NatNum] може дати інший результат, ніж виведення чисел інших типів. Такі результати отримуються при використанні позначення "CAL: ". Наприклад, "CAL: 1/4/4" визначає, що рік виводиться за допомогою модифікатора [NatNum1], тоді як день і місяць - за допомогою модифікатора [NatNum4]. Якщо не зазначено "CAL", ці формати дат для даного модифікатора не підтримуються.

[NatNum0]

Спробуйте перетворити будь-який національний рядок цифр на арабські цифри ASCII. Якщо він ASCII, він залишається ASCII.

[NatNum1]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

Китайські символи в нижньому регістрі

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Японська

короткі символи кандзі

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Корейська

Корейські символи в нижньому регістрі

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Іврит

Символи івриту

Арабська

Арабсько-індійські символи

Тайська

Тайські символи

Гінді

Символи індійської деванаґарі

Одія

Символи одія (орія)

Маратхі

Символи індійської деванаґарі

Бенгальська

Бенгальські символи

Панджабі

Символи панджабі (ґурмукхі)

Гуджараті

Символи гуджараті

Тамільська

Тамільські символи

Телуґу

Символи телуґу

Каннада

Каннадські символи

Малаялам

Малаяламські символи

Лаоська

Лаоські символи

Тибетська

Тибетські символи

Бірманська

Бірманські (м'янмські) символи

Кхмерська

Кхмерські (камбоджійські) символи

Монгольська

Монгольські символи

Непальська

Символи індійської деванаґарі

Дзонгкха

Тибетські символи

Фарсі

Східні арабсько-індійські символи

Церковно-слов'янська

Символи кирилиці


[NatNum2]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

Китайські символи у верхньому регістрі

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Японська

традиційні символи кандзі

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Корейська

Корейські символи у верхньому регістрі

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Іврит

Цифри івриту


[NatNum3]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

арабські цифри повної ширини

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Японська

арабські цифри повної ширини

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Корейська

арабські цифри повної ширини

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

текст у нижньому регістрі

[DBNum1]

Японська

текст сучасним довгим кандзі

[DBNum2]

Корейська

формальний текст в нижньому регістрі


[NatNum5]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

Китайський текст у верхньому регістрі

[DBNum2]

Японська

традиційний довгий текст кандзі

[DBNum3]

Корейська

формальний текст у верхньому регістрі


[NatNum6]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

текст повної ширини

[DBNum3]

Японська

текст повної ширини

Корейська

текст повної ширини


[NatNum7]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

короткий текст в нижньому регістрі

Японська

сучасний короткий текст кандзі

Корейська

неформальний текст в нижньому регістрі


[NatNum8]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Китайська

короткий текст у верхньому регістрі

Японська

традиційний короткий текст кандзі

[DBNum4]

Корейська

неформальний текст у верхньому регістрі


[NatNum9]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Корейська

Символи хангиль


[NatNum10]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Корейська

формальний текст хангиль

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Транслітерації

Національні цифрові символи

DBNumX

Формат дати

Корейська

неформальний текст хангиль


Розширений LCID

Якщо сумісне, національна нумерація та календар експортуються в Microsoft Excel за допомогою розширеного LCID. Розширений LCID може також використовуватися в рядку формату замість модифікатора NatNum.

Розширений LCID складається з 8 шістнадцяткових цифр: [$-NNCCLLLL], де 2 перші цифри NN для національних числівників, CC для календаря і LLLL для коду LCID. Наприклад, [$-0D0741E] буде перетворено на [NatNum1][$-41E][~buddhist]: тайські числівники (0D) з буддистським календарем (07) в тайській локалі (041E).

Національні числівники

Дві перші цифри NN представляють національні числа:

NN

Число

Подання

Сумісний LCID

01

Арабська

1234567890

всі

02

Східна арабська

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Перська

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Деванаґарі

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Бенгальська

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Панджабі

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Гуджараті

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Орія

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Тамільська

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Телуґу

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Каннада

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Малаялам

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Тайська

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Лаоська

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Тибетська

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Бірманська

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Тигрин'я

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Кхмерська

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Монгольська

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Японська

一二三四五六七八九〇

411

1C

(фінансовий)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(арабські повної ширини)

1234567890

1E

Китайські - спрощені

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(фінансовий)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(арабські повної ширини)

1234567890

21

Китайські - традиційні

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(фінансовий)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(арабські повної ширини)

1234567890

24

Корейська

一二三四五六七八九0

812

25

(фінансовий)

壹貳參四伍六七八九零

26

(арабські повної ширини)

1234567890

27

Корейська - хангиль

일이삼사오육칠팔구영


Календар

Дві наступні цифри CC - код календаря. Кожен календар коректний лише для певного LCID.

CC

Календар

Приклад (YYYY-MM-DD)

Підтримуваний LCID

00

Григоріанський

2016-08-31

Всі

03

Ґенґу

28-08-31

411 (японська)

05

Невідомий

4349-08-31

Не підтримується

06 або 17

Хіджри

1437-11-28

401 (Арабська - Саудівська Аравія), 1401 (Арабська - Алжир), 3c01 (Арабська - Бахрейн), 0c01 (Арабська - Єгипет), 801 (Арабська - Ірак), 2c01 (Арабська - Йорданія), 3401 (Арабська - Кувейт), 3001 (Арабська - Ліван), 1001 (Арабська - Лівія), 1801 (Арабська - Марокко), 2001 (Арабська - Оман), 4001 (Арабська - Катар), 2801 (Арабська - Сирія), 1c01 (Арабська - Туніс), 3801 (Арабська - О.А.Е.), 2401 (Арабська - Ємен) і 429 (Фарсі)

07

Буддистський

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Єврейська

5776-05-27

40D (іврит)

10

Індійська

1938-06-09

Не підтримується

0E, 0F, 11, 12 або 13

Невідомо

2016-07-29

Не підтримується

Не підтримується

Ханча

412 (корейська)

Не підтримується

Тайвань

0105-08-31

404 (китайська - Тайвань)


Модифікатор NatNum12

Для виведення текстом чисел у різних форматах, форматі валюти та дати використовуйте на початку коду числового формату модифікатор [NatNum12] з вибраними аргументами.

Загальні приклади форматування NatNum12

Коди форматування

Пояснення

[NatNum12]

Виводиться як кількісний числівник: 1 → один

[NatNum12 ordinal]

Виводиться як порядковий числівник: 1 → перший

[NatNum12 ordinal-number]

Виводиться як коротке позначення порядкового числівника: 1 → 1-й

[NatNum12 capitalize]

Виводиться з великою літерою на початку, як кількісний числівник: 1 → Один

[NatNum12 upper ordinal]

Виводиться великими літерами, як порядковий числівник: 1 → ПЕРШИЙ

[NatNum12 title]

Виводиться кожне слово з великої літери, як кількісний числівник: 101 → Сто Один

[NatNum12 USD]

Виводиться як грошова сума в заданій валюті, зазначеній 3-буквеним ISO-кодом: 1 → один долар США

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Виводиться як дата у форматі "1-ше травня"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Виводиться як дата у форматі "Перше травня тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятого року"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Інші можливі аргументи: "money" перед 3-буквеним кодом валюти, наприклад [NatNum12 capitalize money USD]0.00 відформатує число "1.99" як "Один і 99/100 доларів США".

Error Codes

If the value is outside the limits for the selected format the following error code is shown:

#FMT

Будь ласка, підтримайте нас!