Request

Зображення сканується, і результат вставляється в документ. Діалогове вікно сканування надається виробником сканера. Опис діалогового вікна див. у документації сканера.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Будь ласка, підтримайте нас!