Коментар

Введіть коментар до записаної зміни.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Зміни - Відстеження змін - Коментар.

Виберіть вкладку Зміни - Відстеження змін - Керування - Список.
Виберіть елемент списку і відкрийте контекстне меню.
Виберіть Змінити коментар.


Піктограма Примітка

Ви можете додати коментар, коли , або у діалоговому вікні Керування змінами.


Будь ласка, підтримайте нас!