Пошук подібних

Шукає входження, схожі на текст у полі Знайти. Встановіть цей прапорець, а потім натисніть кнопку Подібності, щоб визначити параметри подібності.

Щоб скористатися цією командою…


Наприклад, пошук подібності може знайти слова, які відрізняються від тексту у полі Знайти на два символи.

Налаштування

Визначте умови визначення того, чи є слово схожим на пошуковий термін.

Обміняти символів

Введіть кількість символів у пошуковому терміні, які можна обміняти. Наприклад, якщо ви вкажете 2 обмінюваних символи, слова "автобус" та "аеробус" вважатимуться подібними.

Додати символів

Введіть максимальну кількість символів, на яку слово може перевищувати кількість символів у пошуковому терміні.

Вилучити символів

Введіть кількість символів, на яку слово може бути коротшим, ніж пошуковий термін.

Комбінувати

Пошук терміна, що відповідає будь-якій комбінації параметрів пошуку подібності.

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Будь ласка, підтримайте нас!