Загальні

Містить основну інформацію про поточний файл.

Щоб скористатися цією командою…

Choose File - Properties - General tab.


Файл

Показує назву файлу.

Type

Показує тип файлу для поточного документа.

Location

Показує шлях та назву каталогу, в якому зберігається файл.

Size

Показує розмір поточного документа в байтах.

Created

Показує дату та час першого збереження документа, а також його автора.

Modified

Показує дату, час та автора останнього збереження файлу у форматі файлів LibreOffice.

Template

Показує шаблон, який був використаний для створення файлу.

Digitally signed

Показує дату та час останнього підписання файлу, а також ім'я автора, який підписав документ.

Digital Signatures

Відкриває діалогове вікно Цифрові підписи, де можна керувати цифровими підписами поточного документа.

Last printed

Показує дату, час та ім'я користувача для останнього друкування файлу.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Показує загальний час, протягом якого файл був відкритим для редагування, з моменту його створення. Час редагування оновлюється, коли ви зберігаєте файл.

Revision number

Показує скільки разів було збережено даний файл.

Застосувати дані користувача

Зберігає повне ім'я користувача з файлом. Ви можете змінити ім'я, обравши – LibreOffice – Дані користувача.

Скинути властивості

Встановлює час редагування на нуль, дату створення на поточні дату й час та номер редакції на 1. Дати зміни та друку також видаляються.

Save preview image with this document

Будь ласка, підтримайте нас!