Properties

Показує властивості поточного файлу, включаючи статистичні дані, такі як кількість слів та дата створення файлу.

Щоб скористатися цією командою…

Choose File - Properties.


Діалогове вікно Властивості містить наступні вкладки:

Загальні

Містить основну інформацію про поточний файл.

Опис

Містить відомості, які описують документ.

Нетипові властивості

Дозволяє вам призначати документу користувацькі поля відомостей.

Безпека

Визначає параметри пароля для поточного документа.

Шрифт

Embed document fonts in the current file.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Піктограма Примітка

Залежно від ваших прав доступу до файлу, деякі вкладки в діалоговому вікні Властивості можуть бути приховані.


Будь ласка, підтримайте нас!