Меню "Вставити"

Виберіть Вставка - Коментар.

Key +C.

Виберіть Вставка - Медіа - Сканувати.

Виберіть Вставка - Медіа - Сканувати - Вибрати джерело.

Виберіть Вставка - Медіа - Сканувати - Запит

Виберіть команди Вставка - Спеціальний символ.

На панелі Стандартна або Вставити клацніть

Піктограма

Спеціальний символ

Виберіть Вставка - Медіа - Аудіо або відео.

Виберіть Вставка - Медіа - Звук або відео.

Звук або відео

Виберіть Вставка - Об'єкт.

Виберіть Вставка - Об'єкт - Об'єкт OLE.

На панелі Вставити клацніть

Піктограма

OLE-об'єкт

Виберіть Вставка - Об'єкт - Формула.

На панелі Вставити клацніть

Піктограма

Формула

Виберіть Формат - Тип діаграми.

Виберіть Вставка - Об'єкт - Діаграма .

Виберіть Формат - Тип діаграми.

Виберіть Вставка - Об'єкт - Діаграма.

Виберіть Формат - Тип діаграми.

Виберіть Вставка - Об'єкт - Діаграма.

Виберіть Вставка - Об'єкт - Діаграма.

На панелі Вставити клацніть

Піктограма

Діаграма

Виберіть Вставити - Зображення.

На панелі Стандартна клацніть

Піктограма

Зображення

На панелі Вставити клацніть

Icon

Плавучий кадр

Відкрийте файл типу, невідомого LibreOffice, який при цьому не є текстовим файлом.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Галерея текстових ефектів

Choose Insert - Fontwork

Піктограма

Основні фігури

Icon Symbol Shapes

Фігури-символи

Піктограма

Блочні стрілки

Піктограма

Блок-схеми

Піктограма

Виноски

Піктограма

Зірки

Choose Insert - Signature Line

Будь ласка, підтримайте нас!