Параметри фільтру ASCII

Тут можна обрати, які параметри (простий шрифт, мова, символи, коди кінця рядка) імпортуються або експортуються з текстовим документом. Таке діалогове вікно з'являється при спробі завантажити файл ASCII із застосуванням фільтра "текст", зберегти документ вперше або зберегти його під іншим ім'ям.

Щоб скористатися цією командою…

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Властивості

Визначає параметри для імпорту або експорту файлу. Під час експорту можна задавати лише набір символів і код кінця абзацу.

Набір символів

Визначає набір символів файлу для експорту або імпорту.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Стандартні шрифти

Установка шрифту визначає шрифт, використовуваний для відображення тексту. Вибір шрифтів можливий тільки при імпорті.

Мова

Якщо цього ще не було зроблено, то визначте мову тексту. Ця можливість доступна тільки під час імпорту.

Розрив абзацу

Визначає тип кінця абзацу для текстового рядка.

CR & LF

Виробляє повернення каретки та переносить рядок. Цей параметр заданий як усталений.

CR

Здійснює повернення каретки для позначення кінця абзацу.

LF

Здійснює перенесення рядка для позначення кінця абзацу.

Будь ласка, підтримайте нас!