Text Import

Задає параметри для імпорту даних із роздільниками.

Щоб скористатися цією командою…

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Імпорт

Набір символів

Визначає набір символів, який використовується в імпортованому файлі.

Мова

Визначає, як імпортуються числові рядки.

Якщо мова задана як типова (для імпорту CSV) або автоматична (для імпорту HTML), то Calc буде використовувати глобально вибрану мову. Якщо вибрано конкретну мову, то вона буде використана для імпорту чисел.

При імпорті документа HTML, мова може бути в конфлікті з глобально вибраним параметром для HTML Будь ласка, використовуйте 'українська' для цифр. Глобальний параметр HTML дає, відповідно, ефект тільки, коли увімкено параметр автоматичного вибору мови. Якщо вибрано конкретну мову у налаштуваннях імпорту HTML, то глобальні параметри HTML нехтуються.

Від рядка

Вказує рядок, звідки слід почати імпорт. Рядок видно у вікні попереднього перегляду в нижній частині діалогового вікна.

Параметри розділювача

Вказує, чи використовуєтья в якості роздільників даних розділювачі або фіксована ширина рядків.

Фіксована ширина

Розділяє дані з фіксованою шириною (однаковим числом символів) на стовпці. Клацніть лінійку у вікні попереднього перегляду, щоб задати ширину.

Із розділювачами

Виберіть розділювач для даних.

Табуляція

Розділяє дані, відокремлені з допомогою табуляції, на стовпці.

Крапка з комою

Розділяє дані, відокремлені крапкою з комою, на стовпці.

Кома

Розділяє дані, відокремлені комами, на стовпці.

Пробіл

Розділяє дані, відокремлені пропусками, на стовпці.

Інший

Розділяє дані на стовпці за допомогою вказаного користувачем розділювача. Примітка: користувацький розділювач також повинен міститися в даних.

Об'єднати розділювачі

Об'єднує послідовні розділювачі і видаляє порожні поля даних.

Обрізати пропуски

Вилучає з полів даних початкові та кінцеві пропуски.

Роздільник рядків

Виберіть символ для розмежування текстових даних. Також можна ввести символ у це текстове поле.

Інші параметри

Задає загальні параметри експорту PDF.

Форматувати поля в лапках як текст

Коли цей параметр увімкений, то поля або комірки представлені в повному обсязі (перше та останнє значення є розділювачами тексту) імпортуються як текст.

Множина дійсних чисел

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

Обрана мова впливає на те, як виявляються спеціальні числа, бо різні мови і регіони мають різні позначення для спеціальних чисел.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Пропустити порожні комірки

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

Під час перетворення Текст за стовпчиками, якщо вміст комірки починається з роздільника і цей параметр вимкнено, перша колонка буде порожньою.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Поля

Показують, як будуть виглядати дані, коли вони розділені на стовпці.

Тип стовпчика

Виберіть стовпець у вікні попереднього перегляду і тип даних, який буде застосований до імпортованих даних. Можливий вибір одного з наступних параметрів:

Тип

Функція

Типово

Тип визначається LibreOffice.

Далі

Імпортовані дані обробляються як текст.

Дата (ДМР)

Застосовує формат дати (день, місяць, рік) до імпортованих даних у стовпці.

Дата (МДР)

Застосовує формат дати (місяць, день, рік) до імпортованих даних у стовпці.

Дата (РМД)

Застосовує формат дати (рік, місяць, день) до імпортованих даних у стовпці.

Англійська (США)

Знаходяться і включаються числа з форматом "Англійська (США)" незалежно від системної мови. Формат числа не застосовується. Якщо записи у форматі "Англійська (США)" відсутні, то застосовується Стандартний формат.

Приховати

Дані з цього стовпчика не імпортуються.


Якщо вибраний один з форматів дати (ДМР), (МДР) або (РМД) і вводяться числа без роздільників дат, числа інтерпретуються наступним чином.

Кількість символів

Формат дати

6

Береться по два символи для дня, місяця і року у вибраному порядку.

8

Для року беруться чотири символи, для місяця і дня - два символи у вибраному порядку.

5 чи 7

Як і у випадку 6 або 8 символів, але перша частина послідовності має на один символ менший. Початковий нуль для місяця і дня друкуватися не буде.


tip

Якщо потрібно включити початковий нуль в імпортовані дані, наприклад, телефонні номери, застосуйте формат "Текст" до цього стовпця.


Попередній перегляд

Показує, як буде виглядати імпортований текст після його поділу на стовпці. Щоб застосувати форматування до стовпця під час його імпорту, виберіть стовпець і виберіть Тип стовпця. Коли вибирається Тип стовпця, в заголовку стовпця показується застосовуваний формат.

Якщо потрібно використовувати для поділу імпортованих даних на стовпці фіксовану ширину, клацніть лінійку, щоб визначити межі для ширини.

Будь ласка, підтримайте нас!