Експорт текстових файлів

Діалогове вікно Експорт текстових файлів дозволяє визначити параметри експорту для текстових файлів. Це діалогове вікно буде відображатися при збереженні даних електронних таблиць як типу файлу "Text CSV", якщо встановлений прапорець Зміна параметрів фільтра у діалоговому вікні Зберегти як.

Параметри поля

Визначає роздільник полів, обмежувач тексту і набір символів, що використовуються для експорту тексту.

Набір символів

Визначає набір символів для експорту тексту.

Розділювач полів

Виберіть або введіть роздільник полів, що відокремлює поля даних.

Розділювач тексту

Виберіть або введіть розділювач тексту, що містить кожне поле даних.

Цитувати усі текстові комірки

Експортує усі текстові комірки зі знаком початку і кінця цитати, у відповідності з параметрами у вікні роздільник тексту. Якщо не вказано інше, то цитуються лише текстові комірки, які містять знак відокремлювачa поля.

Зберегти вміст комірки як показано

Усталено усі дані зберігаються в тому вигляді, в якому вони відображаються, включаючи використовувані числові формати. Якщо цей прапорець не встановлений, то, як і в попередніх випусках, вміст зберігається у вигляді необроблених даних.

Піктограма Попередження

Залежно від числового формату, при збереженні вмісту комірок можуть записуватися значення, які під час імпорту більше не можуть інтерпретуватися як числові значення.


Фіксована ширина стовпчика

Експортувати всі поля даних з фіксованою шириною.

Будь ласка, підтримайте нас!