Загальний словник

Даний словник містить пояснення деяких найбважливіших термінів, які можуть зустрітися в процесі роботи з LibreOffice.

Використовуйте словник, щоб знайти незнайомі терміни, виявлені в будь-якому додатку LibreOffice.

Контекстне меню

Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, спочатку виберіть об'єкт, клацнувши його кнопкою миші, а потім, . Деякі контекстні меню можна викликати навіть, коли об'єкт не вибрано. Контекстні меню в LibreOffice використовуються майже скрізь.

Лічильник

  1. У елементах керування форми кнопка лічильника є властивістю числового поля, поля валюти, поля дати чи поля часу. Якщо властивість "Кнопка лічильника" увімкнено, у поле відображається пара символів зі стрілками, що вказують у протилежні боки - вертикально або горизонтально.

  2. У IDE Basic кнопкою лічильника називають числове поле з двома символами-стрілками.

Можна ввести числове значення в поле лічильника або вибрати значення його кнопками Стрілка вгору або Стрілка вниз. На клавіатурі можна натискати клавіші Стрілка вгору і Стрілка вниз, щоб збільшити або зменшити значення. Клавішами Page Up і Page Down встановлюють найбільше та найменше значення.

Якщо у полі лічильника визначено числові значення, то можна також задати одиницю вимірювання, наприклад, 1 см або 5 мм, 12 пт або 2".

JDBC

API-інтерфейс JDBC (Java Database Connectivity) можна використовувати для підключення до бази даних з LibreOffice. Драйвери JDBC написані на мові програмування Java і незалежні від платформи.

DDE

DDE (Dynamic Data Exchange - динамічний обмін даними) - попередник OLE (Object Linking and Embedding - зв'язок і впровадження об'єктів). За допомогою DDE об'єкти зв'язуються через посилання на файл, але не вставляються.

Зв'язок DDE можна створити, використовуючи наступну процедуру. Виберіть комірки електронної таблиці Calc, скопіюйте їх у буфер обміну, перейдіть до іншої електронної таблиці і виберіть діалогове вікно Зміни - Вставити. Виберіть параметр Зв'язок, щоб вставити скопійоване як зв'язок DDE. При активації зв'язку вставлена область комірки буде зчитуватися з вихідного файлу.

IME

IME - Input Method Editor (редактор засобів вводу). Програма, що дозволяє користувачеві вводити складні символи для незахідноєвропейських наборів символів за допомогою стандартної клавіатури.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

Відносне та абсолютне збереження

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Якщо вибирається відносне збереження, то посилання на вставлені графічні або інші об'єкти в документі будуть зберігатися щодо розташування у файловій системі. У цьому випадку не має значення, де записується структура каталогу, на який робиться посилання. Пошук файлів буде здійснюватися незалежно від розташування, поки посилання буде залишатися на тому ж самому диску або томі. Це важливо, якщо потрібно зробити документ доступним з інших комп'ютерів, які можуть мати зовсім іншу структуру каталогів, імена дисків. Також рекомендується виконувати відносне збереження, якщо потрібно створити структуру каталогу на сервері Інтернету.

Якщо бажаніше абсолютне збереження, то всі посилання на інші файли будуть визначені як абсолютні на підставі відповідного диска, тому або кореневого каталогу. Перевагою є те, що документ, який містить посилання, можна перемістити в інші каталоги або папки, і посилання залишаться вірними.

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) - стандарт протоколу, за допомогою якого програми можуть отримувати доступ до систем баз даних. Використовуваною мовою запитів є SQL (Structured Query Language). У LibreOffice для кожної бази даних можна визначити, чи будуть використовуватися команди SQL для виконання запитів. В якості альтернативи можна використовувати інтерактивну довідку, щоб визначити запит за допомогою клацання миші і автоматично перетворити його на мову SQL за допомогою LibreOffice.

OpenGL

OpenGL являє собою мову тривимірної графіки, спочатку розроблений SGI (Silicon Graphics Inc). Зазвичай використовуються два діалекти мови: Microsoft OpenGL, розроблений для використання в Windows NT, і Cosmo OpenGL, розроблений SGI. Останній являє собою незалежну мову графічних символів для всіх платформ та комп'ютерів всіх типів, яка використовується навіть на комп'ютерах, що не мають спеціальних апаратних засобів для тривимірної графіки.

RTF

RTF (Rich Text Format) - формат файлів, розроблений для обміну текстовими файлами. Характерною особливістю є те, що форматування перетворюється у безпосередньо читабельні текстові дані. На жаль, у порівнянні з іншими форматами файлів при цьому створюються файли дещо великого розміру.

SQL

SQL (Structured Query Language) - мова, що використовується для запитів баз даних. У LibreOffice можна формулювати запити або на SQL, або інтерактивно за допомогою миші.

Зв'язок

The Links to External Files command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

При вставці об'єкта в документ розмір документа збільшується (щонайменше) на розмір об'єкта в байтах. Документ можна зберегти і відкрити його на іншому комп'ютері, а вставлений об'єкт залишиться в документі на тому ж місці.

Якщо об'єкт вставляється як зв'язок, то вставляється тільки посилання на ім'я файлу. Розмір файлу документа збільшується тільки на розмір посилання на шлях до файлу. Якщо документ відкривається на іншому комп'ютері, то пов'язаний файл повинен знаходитися точно в тому ж місці, як зазначено за посиланням, щоби цей об'єкт можна було побачити в документі.

Use Edit - Links to External Files to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

ASCII

Абревіатура American Standard Code for Information Interchange (американський стандартний код обміну інформацією). ASCII представляє собою набір символів для відображення шрифтів на персональних комп'ютерах. Він складається з 128 символів, що включають букви, цифри, знаки пунктуації і символи. Розширений набір символів ASCII містить 256 символів. Кожному символу призначений унікальний номер, також званий кодом ASCII.

На сторінках HTML повинні відображатися тільки символи з 7-розрядного набору символів ASCII. Інші символи, наприклад, німецькі умляути, визначаються за допомогою особливого коду. Допускається введення символів розширеного коду ASCII: фільтр експорту LibreOffice виконує необхідне перетворення.

База даних SQL / сервер SQL

База даних SQL є системою баз даних, яка пропонує інтерфейс SQL. Бази даних SQL часто використовуються в клієнт-серверних мережах, в яких різні клієнти мають доступ до центрального серверу (наприклад, SQL), тому їх також часто називають базами даних SQL, або, для стислості, серверами SQL.

У LibreOffice можлива інтеграція зовнішніх баз даних SQL. Вони можуть бути розташовані на локальному жорсткому диску, а також в мережі. Доступ здійснюється через ODBC, JDBC, або через власний драйвер, інтегрований у LibreOffice.

Прикріплення

Деякі вікна в LibreOffice, наприклад, вікно "Стилі" або Навігатор, є прикріплюваними. Ви можете переміщати ці вікна, змінювати їхні розміри або прикріплювати до краю. До кожного з країв можна прикріпити декілька вікон одне над іншим або поруч одне з одним; потім, переміщаючи межові лінії, ви можете змінити відносні розміри вікон.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Завислі рядки і кінцеві завислі рядки

Завислі рядки і кінцеві завислі рядки є історичними друкарськими термінами, що використовуються протягом багатьох років. При згадці завислих рядків мається на увазі короткий рядок у кінці абзацу, який при друку з'являється самотньо вгорі сторінки. Навпаки, кінцевий завислий рядок є першим рядком абзацу, який друкується окремо внизу попередньої сторінки. У текстовому документі LibreOffice можна автоматично попереджати появу таких рядків в потрібному стилі абзацу. Для цього можна визначити мінімальну кількість рядків, які повинні утримуватись разом на сторінці.

Кернінґ

Кернінґ означає збільшення або зменшення величини інтервалу між парами букв з метою поліпшення загального вигляду тексту.

У таблицях кернінгу містяться відомості, для яких пар букв потрібний більший інтервал. Ці таблиці зазвичай є компонентом шрифту.

Складна система письменності (ССП)

Мови зі складними системами писемності можуть мати деякі або всі перераховані особливості.

В даний час у LibreOffice передбачена підтримка в якості мов ССП хінді, тайська, івриту та арабської мов.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

Прикріплення (автоприховування)

На краю вікна, де прикріплене інше вікно, є кнопка, яка дозволяє вам показати або приховати це вікно.

Об'єкт

Об'єкт - елемент екрану, що містить дані. Він може мати відношення до даних додатка, наприклад, тексту або малюнку.

Об'єкти є незалежними і не впливають один на одного. Будь-якому об'єкту, що містить дані, можна призначити певні команди. Наприклад, у графічного об'єкта є команди для редагування зображення, а в електронній таблиці містяться команди обчислень.

OLE

Об'єкти OLE (Object Linking and Embedding) можуть бути пов'язані з цільовим документом або вставлені. При вставці копія об'єкта і дані вихідної програми вставляються в документ. Якщо потрібно змінити об'єкт, то просто активуйте вихідну програму, двічі клацнувши об'єкт.

Первинний ключ

Первинний ключ є унікальним ідентифікатором полів баз даних. Унікальна ідентифікація полів баз даних використовується в реляційних базах даних для доступу до даних в інших таблицях. Якщо посилання на первинний ключ робиться в іншій таблиці, то він називається зовнішнім ключем.

У LibreOffice первинний ключ визначається у конструкторі таблиці шляхом вибору відповідної команди з контекстного меню заголовка рядка для вибраного поля.

Реляційна база даних

Реляційна база даних є сукупністю елементів даних, організованих у вигляді набору формально описаних таблиць, з яких дані можуть бути доступні або перекомпоновані безліччю різних способів без реорганізації таблиць баз даних.

Система керування реляційними базами даних (RDBMS) є програмою, яка дозволяє створювати, оновлювати і адмініструвати реляційну базу даних. RDBMS використовує SQL (Structured Query Language), що вводяться користувачем або містяться в програмі додатка, і створює, оновлює або забезпечує доступ до бази даних.

Як приклад реляційної бази даних можна навести базу даних, що містить таблиці "Клієнт", "Закупівлі" та "Рахунки-фактури". У таблиці рахунків відсутні фактичні дані про клієнтів та закупівлі, однак у ній містяться посилання, реалізовані за допомогою реляційного посилання, або зв'язку, на відповідні поля таблиці клієнтів і закупівель (наприклад, поле "код клієнта" з таблиці клієнтів).

Об'єкт Безьє

Розроблена французьким математиком П'єром Безьє, крива Безьє є математично певною кривою, використовуваною в двовимірних графічних додатках. Крива визначається чотирма точками: вихідним і кінцевим положенням та двома окремими середніми точками. Об'єкти Безьє можна змінювати, переміщуючи ці точки за допомогою мишки.

Система числення

Система числення визначається кількістю символів, доступних для задання чисел. Десяткова система, наприклад, базується на цифрах (0..9), двійкова система – на цифрах 0 і 1, шістнадцяткова – на 16 символах (0...9 і A...F).

PNG

Формат переносимої мережевої графіки (PNG) являє собою формат графічних файлів. Ці файли стискаються з використанням обраного коефіцієнта стиснення, і, на відміну файлів формату JPG, PNG-файли завжди стискаються без втрати даних.

Форматування

Форматування стосується візуальної розмітки тексту за допомогою програми обробки текстів чи програми DTP. Воно включає визначення формату паперу, меж сторінок, шрифтів і ефектів шрифту, а також відступів та інтервалів. У LibreOffice текст можна форматувати вручну або із застосуванням стилів.

Форматування вручну і зі застосуванням стилів

Якщо документ форматується без використання стилів, то вважається, що він форматується вручну. Це передбачає зміну тексту або інших об'єктів, наприклад, рамок або таблиць, з безпосереднім застосуванням різних атрибутів. Формат застосовується тільки до вибраних ділянок і всі зміни повинні виконуватися окремо. Стилі, з іншого боку, не застосовуються до тексту безпосередньо, а визначаються у вікні "Стилі" і потім застосовуються. Одна з переваг полягає в тому, що, коли змінюється стиль, всі частини документа, яким цей стиль призначений, змінюються одночасно.

You can remove direct formatting from your document by selecting the entire text with the shortcut keys +A and then choosing Format - Clear Direct Formatting.

Будь ласка, підтримайте нас!