Загальний словник

Даний словник містить пояснення деяких найбважливіших термінів, які можуть зустрітися в процесі роботи з LibreOffice.

Використовуйте словник, щоб знайти незнайомі терміни, виявлені в будь-якому додатку LibreOffice.

Контекстне меню

Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, спочатку виберіть об'єкт, клацнувши його кнопкою миші, а потім, . Деякі контекстні меню можна викликати навіть, коли об'єкт не вибрано. Контекстні меню в LibreOffice використовуються майже скрізь.

ASCII

Абревіатура American Standard Code for Information Interchange (американський стандартний код обміну інформацією). ASCII представляє собою набір символів для відображення шрифтів на персональних комп'ютерах. Він складається з 128 символів, що включають букви, цифри, знаки пунктуації і символи. Розширений набір символів ASCII містить 256 символів. Кожному символу призначений унікальний номер, також званий кодом ASCII.

На сторінках HTML повинні відображатися тільки символи з 7-розрядного набору символів ASCII. Інші символи, наприклад, німецькі умляути, визначаються за допомогою особливого коду. Допускається введення символів розширеного коду ASCII: фільтр експорту LibreOffice виконує необхідне перетворення.

DDE

DDE (Dynamic Data Exchange - динамічний обмін даними) - попередник OLE (Object Linking and Embedding - зв'язок і впровадження об'єктів). За допомогою DDE об'єкти зв'язуються через посилання на файл, але не вставляються.

Зв'язок DDE можна створити, використовуючи наступну процедуру. Виберіть комірки електронної таблиці Calc, скопіюйте їх у буфер обміну, перейдіть до іншої електронної таблиці і виберіть діалогове вікно Зміни - Вставити. Виберіть параметр Зв'язок, щоб вставити скопійоване як зв'язок DDE. При активації зв'язку вставлена область комірки буде зчитуватися з вихідного файлу.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME - Input Method Editor (редактор засобів вводу). Програма, що дозволяє користувачеві вводити складні символи для незахідноєвропейських наборів символів за допомогою стандартної клавіатури.

JDBC

API-інтерфейс JDBC (Java Database Connectivity) можна використовувати для підключення до бази даних з LibreOffice. Драйвери JDBC написані на мові програмування Java і незалежні від платформи.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) - стандарт протоколу, за допомогою якого програми можуть отримувати доступ до систем баз даних. Використовуваною мовою запитів є SQL (Structured Query Language). У LibreOffice для кожної бази даних можна визначити, чи будуть використовуватися команди SQL для виконання запитів. В якості альтернативи можна використовувати інтерактивну довідку, щоб визначити запит за допомогою клацання миші і автоматично перетворити його на мову SQL за допомогою LibreOffice.

OLE

Об'єкти OLE (Object Linking and Embedding) можуть бути пов'язані з цільовим документом або вставлені. При вставці копія об'єкта і дані вихідної програми вставляються в документ. Якщо потрібно змінити об'єкт, то просто активуйте вихідну програму, двічі клацнувши об'єкт.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

OpenGL

OpenGL являє собою мову тривимірної графіки, спочатку розроблений SGI (Silicon Graphics Inc). Зазвичай використовуються два діалекти мови: Microsoft OpenGL, розроблений для використання в Windows NT, і Cosmo OpenGL, розроблений SGI. Останній являє собою незалежну мову графічних символів для всіх платформ та комп'ютерів всіх типів, яка використовується навіть на комп'ютерах, що не мають спеціальних апаратних засобів для тривимірної графіки.

PNG

Формат переносимої мережевої графіки (PNG) являє собою формат графічних файлів. Ці файли стискаються з використанням обраного коефіцієнта стиснення, і, на відміну файлів формату JPG, PNG-файли завжди стискаються без втрати даних.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

RTF (Rich Text Format) - формат файлів, розроблений для обміну текстовими файлами. Характерною особливістю є те, що форматування перетворюється у безпосередньо читабельні текстові дані. На жаль, у порівнянні з іншими форматами файлів при цьому створюються файли дещо великого розміру.

SQL

SQL (Structured Query Language) - мова, що використовується для запитів баз даних. У LibreOffice можна формулювати запити або на SQL, або інтерактивно за допомогою миші.

База даних SQL / сервер SQL

База даних SQL є системою баз даних, яка пропонує інтерфейс SQL. Бази даних SQL часто використовуються в клієнт-серверних мережах, в яких різні клієнти мають доступ до центрального серверу (наприклад, SQL), тому їх також часто називають базами даних SQL, або, для стислості, серверами SQL.

У LibreOffice можлива інтеграція зовнішніх баз даних SQL. Вони можуть бути розташовані на локальному жорсткому диску, а також в мережі. Доступ здійснюється через ODBC, JDBC, або через власний драйвер, інтегрований у LibreOffice.

Відносне та абсолютне збереження

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Якщо вибирається відносне збереження, то посилання на вставлені графічні або інші об'єкти в документі будуть зберігатися щодо розташування у файловій системі. У цьому випадку не має значення, де записується структура каталогу, на який робиться посилання. Пошук файлів буде здійснюватися незалежно від розташування, поки посилання буде залишатися на тому ж самому диску або томі. Це важливо, якщо потрібно зробити документ доступним з інших комп'ютерів, які можуть мати зовсім іншу структуру каталогів, імена дисків. Також рекомендується виконувати відносне збереження, якщо потрібно створити структуру каталогу на сервері Інтернету.

Якщо бажаніше абсолютне збереження, то всі посилання на інші файли будуть визначені як абсолютні на підставі відповідного диска, тому або кореневого каталогу. Перевагою є те, що документ, який містить посилання, можна перемістити в інші каталоги або папки, і посилання залишаться вірними.

Завислі рядки і кінцеві завислі рядки

Завислі рядки і кінцеві завислі рядки є історичними друкарськими термінами, що використовуються протягом багатьох років. При згадці завислих рядків мається на увазі короткий рядок у кінці абзацу, який при друку з'являється самотньо вгорі сторінки. Навпаки, кінцевий завислий рядок є першим рядком абзацу, який друкується окремо внизу попередньої сторінки. У текстовому документі LibreOffice можна автоматично попереджати появу таких рядків в потрібному стилі абзацу. Для цього можна визначити мінімальну кількість рядків, які повинні утримуватись разом на сторінці.

Зв'язок

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

При вставці об'єкта в документ розмір документа збільшується (щонайменше) на розмір об'єкта в байтах. Документ можна зберегти і відкрити його на іншому комп'ютері, а вставлений об'єкт залишиться в документі на тому ж місці.

Якщо об'єкт вставляється як зв'язок, то вставляється тільки посилання на ім'я файлу. Розмір файлу документа збільшується тільки на розмір посилання на шлях до файлу. Якщо документ відкривається на іншому комп'ютері, то пов'язаний файл повинен знаходитися точно в тому ж місці, як зазначено за посиланням, щоби цей об'єкт можна було побачити в документі.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Кернінґ

Кернінґ означає збільшення або зменшення величини інтервалу між парами букв з метою поліпшення загального вигляду тексту.

У таблицях кернінгу містяться відомості, для яких пар букв потрібний більший інтервал. Ці таблиці зазвичай є компонентом шрифту.

Лічильник

  1. У елементах керування форми кнопка лічильника є властивістю числового поля, поля валюти, поля дати чи поля часу. Якщо властивість "Кнопка лічильника" увімкнено, у поле відображається пара символів зі стрілками, що вказують у протилежні боки - вертикально або горизонтально.

  2. У IDE Basic кнопкою лічильника називають числове поле з двома символами-стрілками.

Можна ввести числове значення в поле лічильника або вибрати значення його кнопками Стрілка вгору або Стрілка вниз. На клавіатурі можна натискати клавіші Стрілка вгору і Стрілка вниз, щоб збільшити або зменшити значення. Клавішами Page Up і Page Down встановлюють найбільше та найменше значення.

Якщо поле поруч з кнопкою прокрутки приймає числові значення, Ви також можете задати одиницю виміру, наприклад, 1 см або 5 мм, 12 пк або 2".

Об'єкт

Об'єкт - елемент екрану, що містить дані. Він може мати відношення до даних додатка, наприклад, тексту або малюнку.

Об'єкти є незалежними і не впливають один на одного. Будь-якому об'єкту, що містить дані, можна призначити певні команди. Наприклад, у графічного об'єкта є команди для редагування зображення, а в електронній таблиці містяться команди обчислень.

Об'єкт Безьє

Розроблена французьким математиком П'єром Безьє, крива Безьє є математично певною кривою, використовуваною в двовимірних графічних додатках. Крива визначається чотирма точками: вихідним і кінцевим положенням та двома окремими середніми точками. Об'єкти Безьє можна змінювати, переміщуючи ці точки за допомогою мишки.

Первинний ключ

Первинний ключ є унікальним ідентифікатором полів баз даних. Унікальна ідентифікація полів баз даних використовується в реляційних базах даних для доступу до даних в інших таблицях. Якщо посилання на первинний ключ робиться в іншій таблиці, то він називається зовнішнім ключем.

У LibreOffice первинний ключ визначається у конструкторі таблиці шляхом вибору відповідної команди з контекстного меню заголовка рядка для вибраного поля.

Прикріплення

Деякі вікна в LibreOffice, наприклад, вікно "Стилі" або Навігатор, є прикріплюваними. Ви можете переміщати ці вікна, змінювати їхні розміри або прикріплювати до краю. До кожного з країв можна прикріпити декілька вікон одне над іншим або поруч одне з одним; потім, переміщаючи межові лінії, ви можете змінити відносні розміри вікон.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Прикріплення (автоприховування)

На краю вікна, де прикріплене інше вікно, є кнопка, яка дозволяє вам показати або приховати це вікно.

Реляційна база даних

Реляційна база даних є сукупністю елементів даних, організованих у вигляді набору формально описаних таблиць, з яких дані можуть бути доступні або перекомпоновані безліччю різних способів без реорганізації таблиць баз даних.

Система керування реляційними базами даних (RDBMS) є програмою, яка дозволяє створювати, оновлювати і адмініструвати реляційну базу даних. RDBMS використовує SQL (Structured Query Language), що вводяться користувачем або містяться в програмі додатка, і створює, оновлює або забезпечує доступ до бази даних.

Як приклад реляційної бази даних можна навести базу даних, що містить таблиці "Клієнт", "Закупівлі" та "Рахунки-фактури". У таблиці рахунків відсутні фактичні дані про клієнтів та закупівлі, однак у ній містяться посилання, реалізовані за допомогою реляційного посилання, або зв'язку, на відповідні поля таблиці клієнтів і закупівель (наприклад, поле "код клієнта" з таблиці клієнтів).

Складна система письменності (ССП)

Мови зі складними системами писемності можуть мати деякі або всі перераховані особливості.

В даний час у LibreOffice передбачена підтримка в якості мов ССП хінді, тайська, івриту та арабської мов.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Форматування

Форматування стосується візуальної розмітки тексту за допомогою програми обробки текстів чи програми DTP. Воно включає визначення формату паперу, меж сторінок, шрифтів і текстових ефектів, а також відступів та інтервалів. У LibreOffice текст можна форматувати вручну або із застосуванням стилів.

Форматування вручну і зі застосуванням стилів

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Будь ласка, підтримайте нас!