Часто вживані кнопки

Довідка

Натисніть кнопку Довідка, щоб відкрити сторінку довідки, пов'язану з відкритим діалоговим вікном.

Скасувати

При натисканні кнопки Скасувати діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін.

Завершити

Застосовує всі зміни і закриває вікно помічника.

Панелі інструментів

При натисканні стрілки поруч з деякими значками, відкривається панель інструментів. Щоб перемістити панель інструментів, перетягніть рядок заголовка. При відпусканні кнопки миші панель інструментів залишиться на новому місці. Перетягніть рядок заголовка на інше місце або до краю вікна, де панель інструментів буде прикріплено. Закрийте панель інструментів, клацнувши кнопку Закрити. Знову увімкніть панель інструментів, вибравши команду Перегляд - Панелі інструментів - (назва панелі інструментів).

Лічильник

  1. У елементах керування форми кнопка лічильника є властивістю числового поля, поля валюти, поля дати чи поля часу. Якщо властивість "Кнопка лічильника" увімкнено, у поле відображається пара символів зі стрілками, що вказують у протилежні боки - вертикально або горизонтально.

  2. У IDE Basic кнопкою лічильника називають числове поле з двома символами-стрілками.

Можна ввести числове значення в поле лічильника або вибрати значення його кнопками Стрілка вгору або Стрілка вниз. На клавіатурі можна натискати клавіші Стрілка вгору і Стрілка вниз, щоб збільшити або зменшити значення. Клавішами Page Up і Page Down встановлюють найбільше та найменше значення.

Якщо поле поруч з кнопкою прокрутки приймає числові значення, Ви також можете задати одиницю виміру, наприклад, 1 см або 5 мм, 12 пк або 2".

Перетворити

При переході до наступного кроку у діалоговому вікні ця кнопка називається Далі. На останній сторінці помічника вона називається Перетворити. При натисканні на цю кнопку виконується перетворення.

Контекстне меню

Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, спочатку виберіть об'єкт, клацнувши його кнопкою миші, а потім, . Деякі контекстні меню можна викликати навіть, коли об'єкт не вибрано. Контекстні меню в LibreOffice використовуються майже скрізь.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Видалити

Вилучає вибрані елементи без запиту щодо підтвердження.

Метрика

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Закрити

Закриває діалогове вікно та зберігає всі зміни.

Закрити

Закриває діалогове вікно.

Застосувати

Застосовує змінені або вибрані значення без закриття діалогового вікна.

Ця опція з'являється лише для Стилю абзацу, Стилю рамки та Стилю сторінки.

Ця опція з'являється лише для Стилю абзацу та Стилю символа.

Shrink / Expand

Клацніть піктограму Зменшити, щоб діалогове вікно зменшилося до розмірів поля. Так буде легше позначити необхідне посилання на аркуші. При цьому піктограми автоматично перетворюються на Розкрити. Клацніть її, щоб відновити початковий розмір діалогового вікна.

Діалогове вікно буде автоматично згорнуто, якщо клацнути на аркуші. Після відпускання кнопки мишки діалогове вікно буде відновлено і діапазон посилань, визначений за допомогою миші, буде виділено в документі синьою рамкою.

Icon shrink

Згорнути

Icon Expand

Expand

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Попередній перегляд

Попередній перегляд поточного виділення.

Далі

Клацніть кнопку Далі, після чого помічник застосує параметри поточного діалогового вікна і перейде до наступного кроку. Якщо ви досягли останнього кроку, ця кнопка матиме назву Створити.

Кнопки діалогів

Відновити

Замість змінених значень відовлює попередні значення на сторінці вкладки.

Скасувати

Закриває вікно і скасовує усі зміни.

Гаразд

Зберігає усі зміни та закриває діалог.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

Скинути

Скидання змін, внесених на поточній вкладці, до стану на момент відкриття цього діалогового вікна. При закритті діалогового вікна запит про підтвердження не виводиться.

Типово

Повертає значення, видимі у діалоговому вікні, до типових інсталяційних.

warning

Попередження не з'явиться, доки не буде перевантажено типові значення.


Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

This option appears only for Paragraph Style, Character Style, and Frame Style.

Назад

Перегляд вибраного у діалоговому вікні на попередньому кроці. Поточні параметри залишаються без змін. Ця кнопка може бути активною тільки з другої сторінки.

Параметри

Клацніть Параметри, щоб розгорнути діалогове вікно і побачити додаткові параметри. Клацніть знову, щоб відновити діалогове вікно.

Дивіться також такі функції:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Якщо виникає помилка, то функція повертає логічне або числове значення.

(This command is only accessible through the context menu).

Якщо двічі клацнути інструмент, то його можна буде застосувати багато разів. Якщо ж інструмент увімкнути, клацнувши один раз, то він після застосування повернеться у попередній стан.

Натисніть Shift+F1 і вкажіть елемент керування, аби дізнатися про нього більше.

Кнопки діалогу Параметри

Гаразд

Зберегти зміни на сторінці та закрити діалогове вікно "Параметри".

Скасувати

Закрити діалогове вікно "Параметри", відкинувши всі зміни.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Скинути

Скинути зміни, внесені в поточну вкладку, до того стану, який був при відкритті цього діалогового вікна.

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!