Об'єднання об'єктів і створення фігур

Об'єднані графічні об'єкти діють як згруповані, за винятком того, що не можна увійти в групу для зміни окремих об'єктів.

Піктограма Примітка

Можна об'єднувати тільки двовимірні об'єкти.


Аби об'єднати двовимірні об'єкти.

  1. Виберіть кілька двовимірних об'єктів.

  2. Виберіть команду Фігура - Об'єднати.

На відміну від груп об'єднані об'єкти приймають властивості найнижчого об'єкту за порядком розміщення. При поділі об'єднаних об'єктів властивості вихідних об'єктів не зберігаються.

В місцях накладання об'єктів при їх об'єднанні з'являється порожній простір.

Ілюстрація до процесу об'єднання об'єктів

У цій ілюстрації окремі об'єкти показані зліва, а об'єднані праворуч.

Побудова фігур

Створювати фігури можна, застосувавши команди Фігури - Злиття, віднімання і перетин до двох або більше об'єктів малюнків.

Піктограма Примітка

Команди в меню "Фігура" працюють тільки для двовимірних об'єктів.


Побудовані фігури приймають властивості самого нижнього об'єкта у порядку розміщення.

Щоб побудувати фігуру:

  1. Виберіть декілька двовимірних об'єктів

  2. Відкрийте меню Фігура та виберіть один із таких параметрів:

Команди для фігур

У наступних ілюстраціях вихідні об'єкти розташовані зліва, а модифіковані фігури праворуч.

Фігура - Об'єднати

Ілюстрація до процесу об’єднання фігур

Додає область виділених об'єктів області до самого останнього об'єкта у порядку розміщення.

Фігури - Відняти

Ілюстрація до віднімання фігур

Віднімає область виділених об'єктів з області самого останнього об'єкта у порядку розміщення.

Фігура - Перетнути

Ілюстрація до перетину фігур

Область перекривання вибраних об'єктів створює нову фігуру.

Області за межами перекриття вилучаються.

Будь ласка, підтримайте нас!