Сполучення клавіш для малюнків

Далі наведено список сполучень клавіш для документів малюнків.

Крім них можна також використовувати загальні сполучення клавіш LibreOffice.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Функціональні клавіші для малюнків

Сполучення клавіш для діаграм

Ефект

F2

Додавання або зміна тексту.

F3

Відкриття групи для редагування окремих об'єктів.

+F3

Закриття редактора групи.

Shift+F3

Відкриття діалогового вікна Дублювати.

F4

Відкриття діалогового вікна Положення і розмір.

F5

Відкриття діалогового вікна Навігатор.

F7

Перевірка правопису

+F7

Відкриття діалогового вікна Тезаурус.

F8

Увімкнення/вимкнення режиму редагування точок.

+Shift+F8

Припасування до рамки.

Відкриває вікно Стилі.


Сполучення клавіш для малюнків

Сполучення клавіш

Результат

Клавіша "Плюс"(+)

Збільшення.

Клавіша "Мінус" (-)

Зменшення.

Клавіша "Помножити"(*) (цифрова клавіатура)

Зміна масштабу так, щоб розміри сторінки відповідали розміру екрана.

Клавіша "Розділити"(/) (цифрова клавіатура)

Зміна масштабу так, щоб розміри виділення відповідали розміру екрана.

+Shift+G

Групування виділених об'єктів.

Shift++A

Розгрупування виділених об'єктів.

+Shift+K

Об'єднання виділених об'єктів.

+Shift+K

Роз'єднання вибраних об'єктів.

+Shift+ +

Переміщення на передній план.

+ +

Переміщення вперед.

+ -

Переміщення назад.

+Shift+ -

Надсилання назад.


Сполучення клавіш тільки для малюнків

Сполучення клавіш

Результат

Page Up

Перехід на попередню сторінку.

Page Down

Перехід до наступної сторінки.

+Page Up

Перехід до попереднього шару

+A

Перехід до наступного шару.

Клавіші зі стрілками

Переміщення виділеного об'єкта в напрямку стрілки.

+A

Переміщення подання сторінки в напрямку стрілки.

-клацання при перетягуванні об'єкта. Примітка: для використання цбого сполучення клавіш спочатку необхідно включити параметр Копіювати при переміщенні в меню - LibreOffice Draw - Загальні.

Створення копії перетягуваного об'єкта при відпусканні кнопки миші.

+Enter з клавіатурним фокусуванням (F6) на значку об'єкта малювання на панелі інструментів

Вставка графічного об'єкта розміру за замовчуванням в поточне подання.

Shift+F10

Відкриття контекстного меню для виділеного об'єкта.

F2

Включення режиму введення тексту.

Ввід

Увімкнення режиму введення тексту, якщо виділений текстовий об'єкт.

+A

Включення режиму введення тексту, якщо виділений текстовий об'єкт. Якщо текстові об'єкти відсутні або всі текстові об'єкти пройдені, вставляється нова сторінка.

+A

Натисніть клавішу і рухайте мишу для малювання або зміни розміру об'єкта від центру об'єкта назовні.

+A

Вибір об'єкту, що знаходиться за вибраним об'єктом.

+A

Вибір об'єкта, що знаходиться перед виділеним об'єктом.

Вибір об'єкту при натиснутій клавіші SHIFT

Додає об'єкт до вже виділених або видаляє його з виділеної групи.

Shift + переміщення миші при перетягуванні об'єкта

Переміщення виділеного об'єкта можливі тільки в напрямку кутів, кратних 45 градусам.

Натиснута клавіша Shift+ перетягування за допомогою миші при створенні або зміні розмірів об'єкта

При зміні розміру об'єкта коефіцієнт пропорційності об'єкта зберігається.

Tab

Циклічний перехід по об'єктам на сторінці в порядку їх створення.

Shift+Tab

Циклічний перехід по об'єктам на сторінці в порядку, зворотному до їх створення.

Esc

Закриває поточний режим.


Сполучення клавіш для LibreOffice Impress

Нижче наведено список сполучень клавіш для LibreOffice Impress.

Крім них, можна також використовувати спільні сполучення клавіш для LibreOffice.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Навігація в Упорядкувальнику та Панелі слайдів з допомогою клавіатури

Сполучення клавіш

Результат

Home/End

Перехід на перший/останній слайд.

Стрілка вліво/вправо або Page Up/Down

Перехід на наступний/попередній слайд.

+Shift+PageDown

Перемістіть вибрані слайди вниз на одну позицію у списку «Упорядкування слайдів». Якщо вибрати кілька слайдів, вони переміщуються разом із останнім вибраним слайдом у списку.

+Shift+PageUp

Перемістіть вибрані слайди вверх на одну позицію. Якщо вибрати кілька слайдів, вони переміщуються разом із першим вибраним слайдом у списку.

+Shift+End

Перемістіть вибрані слайди в кінець списку «Упорядкування слайдів».

+Shift+Home

Перемістіть вибрані слайди на початок списку «Упорядкування слайдів».

Enter

Перейдіть у Звичайний режим, коли знаходитесь в Упорядкувальнику. Додайте новий слайд у Панелі слайдів.


Будь ласка, підтримайте нас!