Сторінка

Задає орієнтацію, поля, тло та інші параметри макету.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Сторінка - Властивості


Changing the Background Fill

Сторінка

Задає орієнтацію, поля, фон та інші параметри макета сторінки.

Тло

Визначає тло для однієї сторінки або для всіх сторінок в активному файлі.

Піктограма Підказка

To change the background of all of the pages in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Properties dialog.


Будь ласка, підтримайте нас!