Тип діаграми: діаграма XY

На першій сторінці майстра діаграм можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Діаграма XY

Діаграма XY у своїй базовій формі використовує один ряд даних, що складається з назви, списків значень x та y. Кожна пара значень (x|y) вивиодиться у вигляді точки в системі координат. Назва ряду даних пов'язана зі значеннями y і вказується у легенді.

Виберіть діаграму XY для наступних завдань:

  1. масштабування осі x-

  2. створення параметричної кривої, наприклад, спіралі

  3. створення графіка функції

  4. дослідження статистичного зв'язку кількісних змінних

Діаграма XY може містити декілька рядів даних.

Варіанти діаграм XY

Варіант діаграми XY можна вибрати на першій сторінці майстра діаграм, або через Формат - Тип діаграми для діаграми в режимі редагування.

Діаграма створюється з використанням налаштувань за замовчуванням. Після створення діаграми можна змінити її властивості для зміни зовнішнього вигляду. Стилі ліній і значки можуть бути змінені на вкладці Лінія у діалоговому вікні властивостей ряду даних.

Двічі клацніть будь-яку точку даних для відкриття діалогового вікна Ряд даних. Це діалогове вікно дозволяє змінити багато властивості ряду даних.

Для двовимірних діаграм виберіть Вставка - Позначки похибок за Y, щоб увімкнути показ позначок похибок.

За допомогою команд меню "Вставити" можна включити відображення ліній середнього значення і ліній тренда.

Лише точки

Всі точки даних зображаються піктограмами. LibreOffice використовує типові піктограми з різними формами і кольорами для кожного ряду даних. Типові кольори задають у меню - Діаграми - Типові кольори.

Лише лінії

У цьому варіанті прямі лінії з'єднують одну точку даних з іншою. Точки даних не позначаються піктограмами.

Порядок малюнка збігається з порядком у ряді даних. Параметр Сортувати за значеннями X дозволяє промальовувати лінії в порядку значень X. Ця сортування застосовується не до даних у таблиці, а тільки до діаграми.

Лінії і точки

У цьому варіанті одночасно відображаються і точки і лінії.

Тривимірні лінії

Лінії відображаються у вигляді стрічок. Точки даних не позначаються піктограмами. У готовій діаграмі виберіть Тривимірний вигляд для встановлення таких властивостей, як освітлення і кут перегляду.

Плавні лінії

Виберіть Плавна із спадного списку Тип лінії, аби намалювати криві замість прямих відрізків.

Виберіть Властивості для установки додаткових параметрів кривих.

Кубічний сплайн інтерполює точки даних з параболами третього ступеня. Переходи між фрагментами параболи плавні і володіють тим самим нахилом і кривизною.

Дозвіл визначає кількість лінійних сегментів, обчислюваних для створення фрагмента параболи між двома точками даних. При клацанні по точці даних відображаються проміжні точки.

Бі-сплайн використовує параметричну інтерполяційну криву Бі-сплайнів. Ці криві будуються кусково від многочленів. Степінь многочленів задає степінь згаданих многочленів.

Східчасті лінії

Виберіть Східчаста із спадного списку Тип лінії, аби намалювати лінії, які східчасто прямують від точки до точки замість прямих відрізків.

Виберіть Властивості для установки додаткових параметрів кривих.

Наявні чотири типи східців:

Будь ласка, підтримайте нас!