Тип діаграми: біржова діаграма

На першій сторінці Помічника діаграм можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Біржова діаграма

На біржовій діаграмі показана тенденція ринку у відповідності з ціною відкриття, закриття, мінімуму і максимуму. Також може бути показаний обсяг угод.

Для біржової діаграми важливий порядок рядів даних. Дані повинні бути розміщені так, як показано нижче у таблиці.

А

Б

В

Г

Ґ

Д

1

Об'єм угод

Ціна відкриття

Мінімум (найнижча ціна)

Максимум (найвища ціна)

Ціна закриття

2

Понеділок

2500

20

15

25

17

3

Вівторок

3500

32

22

37

30

4

Середа

1000

15

15

17

17

5

Четвер

2200

40

30

47

35

6

П'ятниця

4600

27

20

32

31


Значення рядка (значення відкриття, мінімуму, максимуму та закриття) формують у діаграмі єдиний блок даних. Рядок даних ціни складається з декількох рядків, що містять такі блоки даних. Стовпець, який містить дані обсягу угод, формує другий додатковий рядок даних.

Залежно від обраного варіанту можуть вимагатися не всі стовпці.

Варіанти біржових діаграм

Виберіть тип Біржова діаграма на першій сторінці Помічника діаграм. Потім виберіть один з чотирьох варіантів.

Тип 1

У разі вибору типу 1 на основі значень в стовпцях найменше і найбільше з допомогою вертикальної лінії відображається різниця між нижньою (найменшою) і верхньою (найбільшою) ціною.

На підставі значень стовпців найменше, найбільше і закриття при виборі типу 1 відображається додаткова горизонтальна мітка для ціни закриття.

Тип 2

На основі значень стовпців відкриття, мінімуму, максимуму і закриття при виборі типу 2 генерується традиційна діаграма "Японські свічки". У діаграмі типу 2 проводиться вертикальна лінія між значеннями нижньої і верхньої ціни, а також додається прямокутник, діапазон між ціною відкриття і ціною закриття. При клацанні по прямокутнику в рядку стану виводиться додаткова інформація. У LibreOffice для позначення зростаючих значень (ціна відкриття нижче ціни закриття) і падаючих значень застосовуються різні кольори тла.

Тип 3

На основі значень стовпців об'єму, мінімуму, максимуму і закриття при виборі типу діаграми 3 генерується діаграма, схожа на тип 1, з додатковими стовпцями обсягу угод.

Тип 4

На основі значень всіх п'яти стовпців об'єму, відкриття, мінімуму, максимуму і закриття при виборі типу діаграми 4 генерується діаграма, що представляє собою комбінацію типу 2 і стовпчикової діаграми обсягу угод.

Оскільки обсяг угод може вимірюватися в "одиницях", в діаграмах типу 3 і типу 4 додана друга вісь y. Вісь ціни відображається праворуч, вісь обсягу - зліва.

Налаштування джерела даних

Діаграма на основі власних даних

Для зміни ряду даних діаграми, що має власні дані, виберіть Таблиця даних діаграми з меню Перегляд або з контекстного меню діаграми в режимі редагування.

У вбудованій таблиці даних діаграми ряди даних завжди містяться у стовпцях.

У випадку нової біржової діаграми спочатку використовуйте стовпчикову діаграму. Додайте необхідні стовпці і введіть дані в порядку, наведеному в прикладі, пропускаючи стовпці, які повинні бути виключені з необхідного варіанту. Для зміни порядку стовпців використовуйте функцію Перемістити ряд вправо. Закрийте таблицю даних діаграми. Тепер використовуйте діалогове вікно Тип діаграми для переходу до варіанту біржової діаграми.

Якщо біржова діаграма вже складена і потрібно змінити варіант, слід змінити тип діаграми на стовпчикову, додати або видалити стовпці відповідно з варіантом, а потім знову змінити тип на біржову діаграму.

Додати ім'я ряду даних в рядку неможливо. Ім'я повинно вводитися в полі над ім'ям ролі.

Порядок рядків визначає розміщення категорій в діаграмі. Для зміни порядку використовується функція "Перемістити рядок вниз".

Діаграми на основі таблиць Calc або Writer

Вибрати або змінити діапазон даних можна на другій сторінці Помічника діаграм або в діалоговому вікні Діапазон даних. Для уточнення скористайтесь діалоговим вікном Ряди даних.

Для вказівки діапазону даних виконайте одну з наступних дій.

  1. Введіть діапазон даних в текстове поле.

    У додатку Calc діапазон даних може бути заданий як "$Sheet1.$B$3:$B$14". Слід зазначити, що діапазон даних може складатися з декількох областей в електронній таблиці; наприклад, "$Sheet1. A1:A5; $Sheet1. D1:D5" також є дійсним діапазоном даних. У додатку Writer діапазон даних може бути заданий як "Table1. A1:E4".

    При наявності синтаксичних помилок LibreOffice виділяє текст червоним кольором.

  1. Натисніть у Calc Вибрати діапазон даних для згортання діалогового вікна, а потім виберіть діапазон за допомогою миші. Дані вводяться при відпусканні кнопки миші. Для додавання діапазону даних клацніть Вибрати діапазон даних. Введіть крапку з комою після останнього запису у полі вводу згорнутого вікна. Потім за допомогою миші виберіть наступний діапазон.

Клацніть по одному з параметрів для ряду даних у рядках або стовпцях.

Якщо інформація в ряді належить тій самій "свічці", дані біржової діаграми виводяться у "стовпцях".

Точне налаштування діапазонів даних біржових діаграм на основі таблиць

На третій сторінці Помічника діаграм або на сторінці Ряд даних у діалоговому вікні Діапазон даних можна сформувати ряд даних і редагувати джерело компонентів цього ряду.

Формування ряду даних

У області Ряд даних зліва від діалогового вікна можна сформувати ряд даних поточної діаграми. У біржової діаграми є принаймні один ряд даних, що містить ціни. Вона також може включати додатковий ряд даних для обсягу угод.

При наявності декількох рядів даних цін для їх упорядкування можна скористатися кнопками "Вгору" і "Вниз". Порядок визначає розташування в діаграмі. Аналогічна дія можлива і для ряду даних обсягу. Поміняти місцями ряди даних цін і обсягу неможливо.

Для видалення ряду даних виберіть ряд даних у списку натисніть кнопку Видалити.

Для додавання ряду даних слід вибрати один з наявних рядів даних і клацнути Додати. Під записом з'являється порожній запис того ж типу. Якщо ряд даних ціни або обсягу відсутній, слід спочатку вибрати діапазон для цих рядів у діалоговому вікні Діапазон даних.

Налаштування діапазонів даних

У діалоговому вікні Діапазони даних можна задати або змінити діапазон даних для кожного компонента вибраного ряду даних.

У верхньому списку відображається ім'я ролі для компонентів і поточних значень. Після вибору ролі можна змінити значення в текстовому полі під списком. Обрана роль вказується відповідним підписом.

Введіть діапазон в текстове поле або клацніть Виберіть діапазон даних для згортання діалогового вікна вибору діапазону мишкою.

Виберіть значення цін відкриття, закриття, мінімуму і максимуму в будь-якому порядку. Вкажіть діапазони тільки для тих ролей, які потрібні для обраного варіанту біржової діаграми. Діапазони не повинні розташовуватися в таблиці поруч один з одним.

Легенда

Легенда відображає підписи з першого рядка або стовпця або з особливого діапазону, який був заданий у діалоговому вікні Ряд даних. Якщо діаграма не містить підписів, у легенді буде відображатися текст у вигляді „Рядок 1, Рядок 2, ..." або "Стовпець A, Стовпець B ..." у відповідності з номером рядка або літерою стовпця даних діаграми.

В умовних позначеннях вказується значення з діапазону, введеного в поле Діапазон для назви у діалоговому вікні Діапазон даних. Типовим значенням є заголовок стовпця з ціною закриття.

Виберіть один з варіантів розташування. Після завершення налаштування діаграми її позицію можна змінити за допомогою меню "Формат".

Будь ласка, підтримайте нас!