Тип діаграми: кругова діаграма

На першій сторінці майстра діаграм можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Кругова діаграма

На круговій діаграмі значення представлені у вигляді циклічних секторів загального кола. Довжина дуги або площа кожного сектора пропорційна їхнім значенням.

У підтипі "Кругова діаграма" сектори одного стовпця даних показано у вигляді забарвлених областей загального кола. У створюваній діаграмі можна вибрати і перетягнути будь-який сектор для відокремлення цього сектора від решти круга або навпаки для його приєднання.

У підтипі "Розділена кільцева діаграма" представлені сектори, які вже відокремлені один від одного. У створюваній діаграмі можна вибрати і перетягнути будь-який сектор для його переміщення по радіальній дузі з центру круга.

Підтип "Кільцева діаграма" дозволяє відобразити кілька стовпців даних. Кожен стовпець даних представлений у вигляді кола з отвором всередині, де можна розмістити наступний стовпець даних. У створюваної діаграми можна вибрати і перетягнути зовнішній сектор для його переміщення по радіальній дузі з центру кола.

Підтип "Розділена кільцева діаграма" дозволяє створити діаграму з зовнішніми секторами, вже відокремленими від цілого. У створюваній діаграмі можна вибрати і перетягнути зовнішній сектор для його переміщення по радіальній дузі з центру кола.

Будь ласка, підтримайте нас!