Тип діаграми: лінія

На першій сторінці майстра діаграм можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Лінія

На лінійній діаграмі значення відображаються у вигляді точок на осі Y. Вісь X служить для відображення категорій. Y-значення кожного ряду даних можуть бути з'єднані лінією.

У підтипі "Лише точки" відображаються тільки точки.

У підтипі "Точки і лінії" точки одного ряду даних з'єднуються звичайною лінією.

У підтипі "Тільки лінії" відображаються тільки лінії.

У підтипі "Тривимірні лінії" точки одного ряду даних з'єднуються тривимірною лінією.

Параметр Ряди з накопиченням використовується для розміщення сукупних значень точок Y одна над одною. Значення Y більше не є абсолютними значеннями, крім першого стовпця, розташованого внизу. При виборі параметра Відсоток значення Y масштабуються як відсотки від суми категорії.

Виберіть тип лінії із спадного списку для визначення способу з'єднання точок. Ви можете вибрати Прямі лінії, Плавні лінії, щоб намалювати гладкі криві через точки або Східчасті лінії, аби намалювати лінії, які йдуть сходинками від точки до точки. Клацніть Властивості для зміни властивостей плавних або східчастих ліній.

Будь ласка, підтримайте нас!