Тип діаграми: діаграма областей

На першій сторінці майстра діаграм можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Область

На діаграмі областей значення відображаються у вигляді точок на осі Y. Вісь X служить для відображення категорій. Y-значення кожного ряду даних з'єднані лінією. Область між кожними двома лініями виділена кольором. В основному діаграма областей використовується для відображення відмінностей між категоріями.

"Стандартний" підтип - в цьому підтипі всі значення відображаються як абсолютні значення Y. Спочатку відображається область останнього стовпця в діапазоні даних, потім область, наступна за останнім стовпцем, і т. д.; нарешті, з'явиться перший стовпець даних. Таким чином, якщо значення в першому стовпці більше за інших значень, то остання відображувана область приховує всі інші області.

"З накопиченням" - у цьому підтипі значення розташовані одне над іншим. Це забезпечує відображення всіх значень, тобто набір даних не буде закрито іншими наборами даних. Однак значення Y більше не є абсолютними значеннями, крім останнього стовпця, розташованого в нижній частині областей з накопиченням.

"З відсотками" - в цьому підтипі значення розташовані одне над іншим і мають відсоткове масштабування від загального значення категорії.

Будь ласка, підтримайте нас!