Просторовий вигляд

На першій сторінці майстра діаграм, або в контекстному меню діаграми можна вибрати тип діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Діаграма....

Icon

Вставка діаграми


Натисніть Shift+F1 і вкажіть елемент керування, аби дізнатися про нього більше.

При попередньому перегляді діаграми видно нові установки, введені в діалоговому вікні.

Для установки перспективи, зовнішнього вигляду і освітлення для тривимірної діаграми можна вибрати Формат - Тривимірний вигляд.

Перспектива

Для фронтального перегляду діаграми встановіть для всіх кутів значення 0. Кругові і кільцеві діаграми виглядають як круги та кільця.

Якщо увімкнено параметр "Аксонометричні осі", вміст діаграми можна обертати тільки в напрямках осей X і Y, тобто паралельно межам діаграми.

При значенні x=90, y=0 і z=0, відображається вигляд діаграми зверху. При x=-90 відображається нижня частина діаграми.

Повороти застосовуються в наступному порядку: спочатку по осі X, а потім по осі Y, а потім по осі Z.

Якщо при активації затінення виконується обертання діаграми, то джерела світла залишаються на діаграмі зафіксованими.

Піктограма Примітка

Осі обертання завжди ставляться до сторінки, а не до осях діаграми. У цьому полягає відмінність від деяких інших програм для роботи з діаграмами.


Установіть прапорець "Перспектива" для перегляду діаграми в центральній перспективі через об'єктив камери замість використання паралельної проекції.

Довжина фокусування задається за допомогою кнопки лічильника. 100% забезпечує перспективу, в якій дальня межа в діаграмі відображається приблизно як половина близької межі.

Піктограма Примітка

У попередніх версіях LibreOffice відсоток перспективи відображається іншим способом.


Зовнішній вигляд

Встановлення прапорців і джерел світла виконується відповідно до обраної схеми.

Освітлення

Встановіть джерела світла для тривимірного вигляду.

Будь ласка, підтримайте нас!