Розташування

Дозволяє змінювати порядок рядів даних у вже створених діаграм.

Розташування даних в таблиці не змінюється. Ці команди можна використовувати тільки після вставки діаграми у LibreOffice Calc.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Розташування (Діаграми)

Відкрийте контекстне меню і виберіть команду Розташування (Діаграми)


Піктограма Попередження

Ця функція доступна, якщо є дані у стовпцях. Неможливо перемкнути зображення даних на порядкове.


Перемістити вперед

Переміщення виділеного ряду даних вперед (праворуч).

Перемістити назад

Переміщення виділеного ряду даних назад (ліворуч).

Будь ласка, підтримайте нас!