Масштаб

Керування масштабуванням осі X або Y.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Формат - Вісь - Вісь Y - Масштаб (діаграми)


У LibreOffice для оптимального відображення масштаб осі Y встановлюється автоматично.

Щоб отримати інші результати, змініть масштабування вручну. Наприклад, можна відобразити тільки верхню частину стовпців, піднявши нульову лінію.

Масштаб

У цій області можна вводити значення для додаткових осей. Ви можете автоматично задати властивості Мінімум, Максимум, Основний інтервал, Рахунок проміжного інтервалу і Опорне значення.

Мінімум

Визначає найменше значення для початку осі.

Максимум

Визначає найбільше значення для кінця осі.

Основний інтервал

Визначає інтервал основної ділянки осей. Основний інтервал не може бути більший за область значень.

Рахунок додаткового інтервалу

Визначає інтервал для ділянки осей.

Значення покажчика

Визначає, на якій позиції відображати значення вздовж осі.

Автоматично

Вам спершу потрібно зняти відмітку з параметра Автоматичний для зміни значень.

Піктограма Примітка

При роботі з "фіксованими" значеннями потрібно вимкнути цей параметр, бо при цьому не допускається автоматичне масштабування.


Логарифмічна шкала

Визначає, що ви хочете осі з логарифмічною шкалою.

Піктограма Примітка

Цей параметр використовується при роботі зі значеннями, які сильно відрізняються один від одного. Логарифмічний масштаб застосовується для створення рівновіддалених ліній сітки осі, значення яких можуть зменшуватися або зростати.


Зворотний напрямок

Визначає, де на осі виводяться нижчі і вищі значення. При знятому прапорці використовується математичний напрям. У декартовій системах координат це означає, що на осі X менші значення відображаються ліворуч, а на осі Y менші значення виводяться знизу. У полярних системах координат математичний напрям кутової осі - проти годинникової стрілки, а радіальної осі - зсередини назовні.

Тип

Для деяких типів осей ви можете вибрати формат осі як текст або дата, чи виявляти тип автоматично. Для осі типу "Дата" ви може задати такі параметри.

Найбільше і найменше значення, що будуть показані на кінцях шкали.

Перемикає показ проміжків у днях, місяцях, роках.

Основний інтервал може бути налаштований для відображення певної кількості днів, місяців або років.

Додатковий інтервал може бути налаштований для відображення певної кількості днів, місяців або років.

Будь ласка, підтримайте нас!