Осі

Відкриття діалогового вікна, в якому можна змінити властивості вибраної осі. Назва діалогового вікна залежить від вибраної осі.

Щоб скористатися цією командою…

ВиберітьФормат - Вісь - Вісь X/Додаткова вісь X/Вісь Z/Всі осі (Діаграми)


Для Y передбачено розширене діалогове вікно. Для діаграми XY вісь X може бути змінена за допомогою вкладки Масштабування.

note

Масштабування осі Х можливе тільки в діаграмах XY.


Лінія

Задає параметри форматування для вибраної лінії або лінії, яка буде проведена. Можна також додати до лінії стрілки або змінити символи на діаграмі.

Задайте форматування і шрифт, які слід застосувати.

Вирівнювання

Служить для зміни вирівнювання підписів осей або заголовків.

Будь ласка, підтримайте нас!