Вісь

Відкриття підменю для редагування властивостей осей.

Вкладки діалогового вікна залежать від типу вибраної діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт Формат - Вісь (Діаграми)


Вісь X

Відкриття діалогового вікна, в якому можна змінити властивості вибраної осі.

Вісь Y

Відкриває діалогове вікно Y для зміни властивостей осі Y.

Додаткова вісь X

Відкриває діалогове вікно, в якому можна змінити властивості додаткової осі X. Для вставки додаткової осі X виберіть команду Вставка - Осі і встановіть прапорець Вісь X.

Додаткова вісь Y

Дозволяє відкрити діалогове вікно, у якому можна змінити властивості додаткової осі Y. Для вставки додаткової осі Y виберіть команду Вставка - Осі і встановіть прапорець Y.

Вісь Z

Відкриття діалогового вікна, в якому можна змінити властивості вибраної осі.

Усі осі

Відкриття діалогового вікна, в якому можна змінити властивості вибраної осі.

Будь ласка, підтримайте нас!