Заголовок

Команда меню Заголовок відкриває підменю для редагування властивостей заголовків діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Заголовок (Діаграми)


Головний заголовок

Дозволяє змінити параметри вибраного заголовка.

Підзаголовок

Дозволяє змінити параметри вибраного заголовка.

Заголовок осі X

Дозволяє змінити параметри вибраного заголовка.

Заголовок осі Y

Дозволяє змінити властивості вибраного заголовка або відразу всіх заголовків.

Заголовок осі Z

Дозволяє змінити параметри вибраного заголовка.

Усі заголовки

Дозволяє змінити властивості вибраного заголовка або відразу всіх заголовків.

Будь ласка, підтримайте нас!