Сітки

Для відображення поділок на осі можна присвоїти їй сітку. Це спрощує перегляд діаграм, особливо при роботі з великими діаграмами. Основна сітка осі Y типово активована.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Сітка (Діаграми)

На панелі форматування натисніть

Піктограма

Горизонтальні сітки

Піктограма

Вертикальні сітки


Основні сітки

Визначте осі, що задаються в якості головної сітки.

Вісь X

Додає лінії сітки до осі X діаграми.

Піктограма Вертикальні сітки на панелі Форматування перемикає видимість відображення сітки для осі X. Перемикання здійснюється між станами: без сітки, основна сітка, основна і додаткові сітки. Зміни торкаються прапорців у Вставка - Сітки.

Піктограма

Горизонтальні сітки

Вісь Y

Додає лінії сітки по осі Y для діаграми.

Піктограма Горизонтальні сітки на панелі Форматування перемикає видимість відображення сітки для осі Y. Перемикання здійснюється між станами: без сітки, основна сітка, основна і додаткові сітки. Зміни торкаються прапорців у Вставка - Сітки.

Піктограма

Вертикальні сітки

Вісь Z

Додає лінії сітки для осі Z діаграми. Цей параметр доступний лише, коли працюєте з тривимірними діаграмами.

Додаткові сітки

Ця область служить для установки додаткових ліній сітки для кожної осі. Призначення осям додаткових ліній сітки зменшує відстань між основними лініями сітки.

Вісь X

Додає лінії сітки, що ділять вісь X на менші частини.

Вісь Y

Додає лінії сітки, які ділять вісь Y на менші частини.

Вісь Z

Додає лінії сітки, що ділять вісь Z на менші частини. Цей параметр доступний лише, коли ви працюєте з тривимірними діаграмами.

Будь ласка, підтримайте нас!