Параметри

Це діалогове вікно дозволяє визначити деякі параметри, що відносяться до певних типів діаграм. Вміст діалогового вікна "Параметри" змінюється в залежності від типу діаграми.

Щоб скористатися цією командою…

Перейдіть на вкладку Формат - Форматувати вибране - Ряд даних - Параметри ("Діаграми").


Вирівняти ряд даних за:

У цій області можна вибрати між двома режимами масштабування осі Y. Осям можна присвоювати масштаб і параметри тільки окремо.

Основна вісь Y

Цей параметри - стандартно активний. Усі ряди даних вирівнюються до первинної осі Y.

Додаткова вісь Y

Змінює шкалу осі Y. Ця вісь видима лише, коли хоча б один ряд даних призначений до неї і перегляд осі - активний.

Налаштування

У цій області можна налаштувати лінійчату діаграму. Всі зміни застосовуються не тільки до вибраних даних, але і до всіх рядів даних діаграми.

Інтервал

Визначає інтервал між стовпцями у відсотках. Максимальний інтервал - 600%.

Перекриття

Визначає необхідні параметри для перекриття рядів даних. Ви можете вибрати між -100 та +100%.

Сполучні лінії

Для діаграм із стовпцями "накопичення" і "відсотків" (вертикальні смуги) позначте цей прапорець, аби з'єднати шари стовпців, які належать разом із лініями.

Показувати смуги поруч

Якщо в діаграмі показані дві осі, і деякі ряди даних приєднані до першої осі, а інші ряди даних приєднані до другої осі, то обидва набори рядів даних відображаються незалежно, накладаючись один на одного.

В результаті рядки, приєднані до першої осі Y, частково або повністю приховані рядками, приєднаними до другої осі Y. Щоб уникнути цього увімкніть режим відображення рядків поруч. Рядки з різних рядів даних відображаються так, мовби вони були приєднані тільки до однієї осі.

За годинниковою стрілкою

Доступно для кругової і кільцевої діаграми. Типово фрагменти кругової діаграми упорядковані проти годинникової стрілки. Для відображення фрагментів у зворотному напрямку встановіть прапорець За годинниковою стрілкою.

Початковий кут

Перетягніть маленьку крапку по колу або виберіть будь-яку позицію на колі для визначення початкового кута кругової або кільцевої діаграми. Початковий кут - це позиція першого фрагмента згідно певного математичного кута. Значення 90 градусів призводить до відображення першого фрагмента у позиції "12 годин". Значення 0 градусів означає початок відліку - позицію "3 години".

Піктограма Примітка

У тривимірних кругових і кільцевих діаграмах, створених у старіших версіях цього програмного пакету, початковий кут становить 0 градусів замість 90 градусів. Як для старих, так і нових двовимірних діаграм початковий типовий кут становить 90 градусів.


Піктограма Примітка

Тільки в поточних версіях цього програмного пакета при зміні початкового кута або напряму відображаються змінені значення. Старіші версії цього програмного пакета виводять на екран той самий документ з використанням типових значень: напрям завжди проти годинникової стрілки, а початковий кут становить 90 градусів (двовимірні кругові діаграми) або 0 градусів (тривимірні кругові діаграми).


Градуси

Ввід початкового кута від 0 до 359 градусів. Для зміни відображеного значення можна також клацнути стрілки.

Побудувати відсутні значення

У деяких випадках значення відсутні в ряді даних, представленому на діаграмі. Спосіб побудови графіка на основі відсутніх значень можна вибрати з декількох варіантів. Деякі варіанти доступні тільки для певних типів діаграм.

Залишити пробіл

Для відсутнього значення дані відображатися не будуть. Це типове налаштування для стовпчастих, лінійних, штрихових діаграм і гістограм.

Прийняти нульове значення

Для відсутнього значення як значення y буде відображатися нуль. Це типове налаштування для діаграми областей.

Продовжити лінію

Для відсутнього значення буде відображатися результат інтерполяції для сусідніх значень. Це типове налаштування для діаграми XY.

Додати значення із прихованих комірок

Встановіть цей прапорець для відображення поточних значень прихованих комірок у межах вихідного діапазону комірок.

Приховати записи легенди

Не показувати записи легенди для обраного масиву даних або точки даних.

Будь ласка, підтримайте нас!