Позначки похибок за X/Y

Використайте діалогове вікно Позначки похибок за X або Y для показу позначок похибок на двовимірних діаграмах.

При виборі елемента ряду даних ця команда використовується лише для відповідного ряду даних. Якщо елемент не вибрано, то ця команда застосовується до всіх рядів даних.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Позначки похибок по X або Вставка - Позначки похибок по Y (Діаграми)


Позначка похибок являє собою індикаторну лінію, яка охоплює діапазон від x/y - Від'ємнеЗначенняПохибки до x/y + ДодатнеЗначенняПохибки, де x чи y - значення точки даних. Коли вибрано „стандартне відхилення“, x або y - середнє значення ряду даних. Від'ємне і додатне значення похибки розраховуються від вибраної функції позначок похибок або задаються явно.

Піктограма Примітка

Команда з меню Вставка - Позначки похибок за X/Y доступна лише для двовимірних діаграм.


Категорія похибок

У групі Категорія похибок можна вибрати різні види відображення категорії похибок.

Нічого

Не показувати позначок похибок.

Стале значення

Показувати постійні значення, задані в ділянці Параметри.

Відсоток

Показ відсотка. Показане стосується відповідної точки даних. Відсоток задається в полі "Параметри".

Функції

Виберіть функцію для розрахунку позначок похибок.

Стандартна похибка: відображає стандартну похибку.

Відхилення: показує відхилення, розраховане на основі кількості точок даних і відповідних значень.

Стандартне відхилення: показує стандартне відхилення (корінь квадратний з варіанси). На відміну від решти функцій, позначки похибок зосереджуються біля середнього значення.

Межа похибок: показує найвищу межу похибки у відсотках відповідно до максимального значення групи даних. Відсоток задається в полі "Параметри".

Діапазон комірки

Клацніть "Діапазон комірок" і вкажіть той діапазон комірок, з якого будуть братися додатні та від'ємні значення похибок.

Із таблиці даних

Для діаграми із власними даними значення позначок похибок можуть бути відцентровані у таблиці даних діаграми. Вікно даних таблиці показує додаткові стовпчики під назвами Додатні позначки похибок по X або по Y чи Від'ємні позначки похибок по X або по Y.

Однакове значення для обох

Встановіть прапорець у полі, щоб використовувати додатні значення похибок як від'ємні. Змінити це значення можна тільки у вікні "Додатні (+)". Це значення автоматично копіюється в поле "Від'ємні (-)".

Індикатор похибки

Задає індикатор похибки

Додатні і від'ємні

Показувати позначки з додатними і від'ємними значеннями похибок.

Додатні

Показувати лише позначки додатних значень похибок.

Від'ємні

Показувати лише позначки від'ємних значень похибок.

Будь ласка, підтримайте нас!