Підписи даних

Відкриття діалогового вікна Підписи даних, що дозволяє визначити підписи даних.

При виборі елемента ряду даних ця команда використовується лише для відповідного ряду даних. Якщо елемент не вибрано, то ця команда застосовується до всіх рядів даних.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт Вставка - Підписи даних (Діаграми)

Перейдіть на вкладку Формат - Форматувати вибране - Точка даних/ряд даних - Підписи даних (для ряду і точки даних) ("Діаграми").


Показати значення як число

Показує абсолютні значення точок діаграми.

Числовий формат

Відкриття діалогового вікна для вибору числового формату.

Показати значення у відсотках

Відображення у кожному стовпці відсоткових значень для точок діаграми.

Відсотковий формат

Відкриття діалогового вікна для вибору відсоткового формату.

Показати категорію

Відображення тексту підписів для точок діаграми.

Показати ключ до легенди

Відображення піктограм легенди поруч з підписом до точки даних.

Розділювач

Вибір роздільника між кількома текстовими рядками для одного і того ж об'єкта.

Розміщення

Вибір розміщення підписів даних щодо об'єктів.

Напрямок тексту

Вкажіть напрямок тексту абзацу, що використовує складну систему писемності (CTL). Ця функція доступна тільки при активованій підтримки складних систем писемності.

Поворот тексту

Клацніть всередині кругової шкали, щоб задати орієнтацію тексту.

Введіть кут обертання для міток даних. При вказівці додатного значення текст обертається вліво, а при вказівці від'ємного - направо.

Будь ласка, підтримайте нас!