Таблиця даних

Відкриває діалог Таблиця даних , де можна редагувати дані діаграми.

Діалогове вікно Таблиця даних недоступне при вставці діаграми на основі таблиці Calc або Writer.

Піктограма Примітка

Деякі зміни стають видні тільки після закриття і повторного відкриття діалогового вікна.


Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт Перегляд - Таблиця даних діаграми ("Діаграми").

На панелі форматування натисніть

Піктограма

Дані діаграми


Натисніть Shift+F1 і вкажіть елемент керування, аби дізнатися про нього більше.

Для зміни даних діаграми

При створенні діаграми, заснованої на стандартних даних, або при копіюванні діаграми в документ можна відкрити діалогове вікно "Таблиця даних" для введення власних даних. Діаграма змінюється згідно з обраними даними в режимі попереднього перегляду.

Для застосування змін до діаграми закрийте діалогове вікно "Дані діаграми". Для скасування змін виберіть Зміни - Скасувати.

  1. Вставка або вибір діаграми, що не ґрунтується на існуючих даних комірок.

  2. Виберіть Перегляд - Таблиця даних діаграмидля відкриття діалогового вікна "Таблиця даних".

    Ряди даних представлені у вигляді стовпців. Роль лівого найбільшого стовпця встановлюється за категоріями або підписами даних відповідно. Вміст лівого найбільшого стовпця завжди форматується у вигляді тексту. Користувач може вставити додаткові текстові стовпці для використання у вигляді ієрархічних позначок.

  3. Клацніть по комірці в діалоговому вікні і змініть її вміст. Для виведення зміненого вмісту в режимі попереднього перегляду клацніть по іншій клітинці.

  4. Введіть ім'я ряду даних в текстовому полі вище стовпця.

  5. Використовуйте піктограми над таблицею для вставки або видалення рядків і стовпців. Для ряду даних з кількома стовпцями можливе вставлення або видалення тільки цілого ряду даних.

  6. Порядок ряду даних в діаграмі збігається з порядком у таблиці даних. Використовуйте піктограму Переміщення ряду вправо для перестановки поточного стовпця і сусіднього правого стовпця.

  7. Порядок категорій або точок даних у діаграмі збігається з порядком у таблиці даних. Піктограма Переміщення рядка вниз використовується для перестановки поточного рядка і сусіднього нижнього рядка.

Будь ласка, підтримайте нас!