Формат

Меню Формат містить команди для форматування виділених комірок, об'єктів, та вмісту комірок у Вашому документі.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Скасувати пряме форматування

Removes direct formatting from the selection.

Комірки

Дозволяє обрати різні параметри формату і застосувати атрибути до виділених комірок.

Рядок

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Стовпчик

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Аркуш

Тут можна задати назву аркуша, а також показати або приховати виділені аркуші.

Merge and Center Cells

Об'єднати вибрані комірки в одну або розділити об'єднані комірки. Вміст комірки вирівнюється по центру.

Сторінка

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Області друку

Manages print ranges. Only cells within the print ranges will be printed.

Символ

Змінити шрифт і форматування шрифту для вибраних символів.

Абзац

Змінює формат поточного абзацу, наприклад, відступи та вирівнювання.

Автоформат

Use this command to apply an AutoFormat to a selected sheet area or to define your own AutoFormats.

Умовне форматування

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Прив'язка

Задає параметри прив'язки для вибраного об'єкта.

Align Objects

Вирівнювання вибраних об'єктів один відносно одного.

Вирівнювання (текстові об'єкти)

Задайте параметри вирівнювання для вибраного.

Упорядкувати

Changes the stacking order of the selected object(s).

Віддзеркалити

Відображає вибраний об'єкт у вертикальній або горизонтальній площині.

Згрупувати

Згруповує вибрані об'єкти, щоб їх можна було форматувати або переміщувати як один об'єкт.

Graphic

Opens a submenu to edit the properties of the selected object.

Елемент керування

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Форма

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Будь ласка, підтримайте нас!