Формат

Меню Формат містить команди для форматування виділених комірок, об'єктів, та вмісту комірок у Вашому документі.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats.

Скасувати пряме форматування

Removes direct formatting from the selection.

Комірки

Дозволяє обрати різні параметри формату і застосувати атрибути до виділених комірок.

Рядок

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Стовпчик

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Merge and Unmerge Cells

Opens a submenu for merging and unmerging cells.

Character

Змінити шрифт і форматування шрифту для вибраних символів.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Області друку

Manages print ranges. Only cells within the print ranges will be printed.

Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Sparkline

Opens a menu for sparklines formatting.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Діаграма - Експорт як зображення

Експортує діаграму як зображення. Виберіть тип файлу зображення у діалоговому вікні "Зберегти".

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Name

Присвоєння вибраному об'єкту назви для спрощення пошуку цього об'єкта в Навігаторі.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Align Objects

Вирівнювання вибраних об'єктів один відносно одного.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Віддзеркалити

Відображає вибраний об'єкт у вертикальній або горизонтальній площині.

Group

Згруповує вибрані об'єкти, щоб їх можна було форматувати або переміщувати як один об'єкт.

Будь ласка, підтримайте нас!