Вставляння зовнішніх даних в таблицю (веб-запит)

За допомогою фільтра імпорту Запит веб-сторінки (LibreOffice Calc) можна вставляти таблиці з документів HTML в електронні таблиці Calc.

Можна використовувати такий самий спосіб для вставляння діапазонів, заданих назвою, з електронної таблиці Calc або Microsoft Excel.

Можливі такі способи вставляння:

Вставляння через діалогове вікно

  1. Встановіть курсор в комірку, в яку буде додано новий вміст.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. Введіть URL-адресу документа HTML або назву електронної таблиці. Після завершення натисніть клавішу Enter. Натисніть кнопку ..., щоб відкрити діалогове вікно вибору файлу.

  4. З великого списку діалогового вікна виберіть потрібні іменовані діапазони або таблиці для вставляння.

  5. Можна також задати оновлення діапазонів або таблиць кожні n секунд.

Фільтр імпорту дозволяє створювати назви діапазонів комірок в процесі. Форматування за можливості зберігається, хоча фільтр спеціально не завантажує зображення.

Вставляння через Навігатор

  1. Відкрити два документи: електронну таблицю LibreOffice Calc, в яку будуть вставлені зовнішні дані (кінцевий документ), і документ, з якого добуваються зовнішні дані (вихідний документ).

  2. Відкрийте Навігатор в кінцевому документі.

  3. У нижньому полі зі списком в Навігаторі виберіть вихідний документ. У Навігаторі будуть показані назви діапазонів і діапазони бази даних або таблиці, які містяться у вихідному документі.

  4. У Навігаторі виберіть режим перетягування Вставити як посилання Піктограма.

  5. Перетягніть необхідні зовнішні дані з Навігатора в кінцевий документ.

При завантаженні фільтром Запит веб-сторінк документа HTML в якості вихідного документа в Навігаторі з'являться таблиці з послідовно пронумерованими назвами "HTML_table1" і так далі, а також дві створені назви діапазонів:

Зміна зовнішніх даних

Будь ласка, підтримайте нас!