Надання назв коміркам

Допустимі назви

Назви у Calc можуть містити літери, цифри і деякі спеціальні символи. Назви повинні починатися з букви або символу підкреслення.

Допустимі спеціальні символи:

Назва не можуть збігатися з посиланнями на комірки. Наприклад, назва A1 неприпустима, оскільки A1 є посиланням на ліву верхню кломірку.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Назви діапазонів комірок не повинні містити пропусків. Пропуски допустимі всередині назв для окремих комірок, аркушів і документів.

Надання назв коміркам і формулам

Для можливості використання посилань на комірки і діапазони комірок у формулах є сенс називати діапазони. Наприклад, діапазону комірок A1:B2 можна надати назву Початок. Формула матиме вигляд "=SUM(Початок)". Навіть після вставки або видалення рядків і стовпців LibreOffice зможе коректно встановити діапазони, що ідентифікуються за назвою. Назви діапазонів не повинні містити пропусків.

Набагато простіше зрозуміти формулу для обчислення податку з продажів, якщо написати "=Сума*Ставка_податку" замість "= A5*B12". У цьому випадку назва комірки A5 - "Сума", а комірки B12 - "Ставка_податку".

Для визначення назв найбільш часто вживаних формул або частин формул можна скористатися діалоговим вікном Визначити назву. Щоб визначити назви діапазонів

  1. Виберіть діапазон комірок, виберіть у меню командиАркуш - Іменовані діапазони та вирази - Задати. З'явиться діалогове вікно Задати назву.

  2. Введіть назву вибраної ділянки у поле Назва. Натисніть кнопку Додати. Нова назва з'явиться у списку нижче. Натисніть кнопку "Гаразд", щоб закрити діалогове вікно.

Шляхом введення назви у поле і подальшого вибору відповідних комірок, у цьому діалоговому вікні можна призначити назви різним діапазонам комірок.

Якщо почати вводити назву у формулу, то після введення перших символів з'явиться вся назва у вигляді підказки.

Будь ласка, підтримайте нас!