Надання назв коміркам

Допустимі назви

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Допустимі спеціальні символи:

Назва не можуть збігатися з посиланнями на комірки. Наприклад, назва A1 неприпустима, оскільки A1 є посиланням на ліву верхню кломірку.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Надання назв коміркам і формулам

Для можливості використання посилань на комірки і діапазони комірок у формулах є сенс називати діапазони. Наприклад, діапазону комірок A1:B2 можна надати назву Початок. Формула матиме вигляд "=SUM(Початок)". Навіть після вставки або видалення рядків і стовпців LibreOffice зможе коректно встановити діапазони, що ідентифікуються за назвою. Назви діапазонів не повинні містити пропусків.

Набагато простіше зрозуміти формулу для обчислення податку з продажів, якщо написати "=Сума*Ставка_податку" замість "= A5*B12". У цьому випадку назва комірки A5 - "Сума", а комірки B12 - "Ставка_податку".

Для визначення назв найбільш часто вживаних формул або частин формул можна скористатися діалоговим вікном Визначити назву. Щоб визначити назви діапазонів

  1. Виберіть діапазон комірок, виберіть у меню командиАркуш - Іменовані діапазони та вирази - Задати. З'явиться діалогове вікно Задати назву.

  2. Введіть назву вибраної ділянки у поле Назва. Натисніть кнопку Додати. Нова назва з'явиться у списку нижче. Натисніть кнопку "Гаразд", щоб закрити діалогове вікно.

Шляхом введення назви у поле і подальшого вибору відповідних комірок, у цьому діалоговому вікні можна призначити назви різним діапазонам комірок.

Якщо почати вводити назву у формулу, то після введення перших символів з'явиться вся назва у вигляді підказки.

Будь ласка, підтримайте нас!