Використання сценаріїв

Сценарій LibreOffice Calc являє собою ряд значень, які можна використовувати в розрахунках. Кожному сценарію на аркуші призначається ім'я. На одному і тому ж аркуші можна визначити кілька сценаріїв, з різними значеннями комірок в кожному з них. Потім можна просто перемикати набори значень клітинок за їх іменами і негайно спостерігати результати. Сценарії служать для перевірки питань типу "що якщо".

Створення власних сценаріїв

Для створення сценарію виділіть клітинки, які містять дані для сценарію.

  1. Виберіть комірки, що містять значення, якими будуть відрізнятися сценарії. Щоб вибрати декілька комірок, клацаючи їх, утримуйте натиснутою клавішу .

  2. Виберіть команду Засоби - Сценарії. Буде відкрито діалогове вікно Створення сценарію.

  3. Введіть ім'я нового сценарію та не змінюйте інші поля з їхніми типовими значеннями. Натисніть кнопку "Гаразд", щоб закрити діалогове вікно. Буде автоматично активований новий сценарій.

Використання сценаріїв

Сценарії можна вибрати в навігаторі.

  1. Відкрийте навігатор за допомогою піктограми Навігатор піктограма Навігатор на Стандартній панелі.

  2. Клацніть у Навігаторі піктограму Сценарії Піктограма Сценарії.

У навігаторі можна побачити певні сценарії і коментарі, введені при їхньому створенні.

Піктограма Примітка

Якщо потрібно дізнатися, які значення в сценарії впливають на інші величини, виберіть Засоби - Залежності - Залежні комірки. При цьому відображаються стрілки, що ведуть до комірок, які безпосередньо залежать від поточної комірки.


Будь ласка, підтримайте нас!